bài thi giáo viên giỏi tỉnh

bài thi đạt tỉnh

bài thi giáo viên giỏi tỉnh

bé rưả tay
ĐỀ TÀI:
BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ NHÀ TRẺ  25 - 36 THÁNG NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT MÀU ĐỎ- MÀU  VÀNG
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
                                   Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã dạy
" Giáo viên mầm non là người mẹ thứ hai của trẻ". Là thay mẹ dạy trẻ
   Lứa tuổi mà " chân đi chưa vững, miệng nói bi bô". Lứa tuổi mà vẫn cần những lời ru ầu ơ, tiếng hát của bà mẹ, hình ảnh của bà của mẹ và cô giáo là những màu sắc sặc sỡ để trẻ noi theo. Để làm được điều này đòi hỏi mỗi người giáo viên phải có tâm với nghề, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là với giáo viên dạy trẻ lứa tuổi 25 - 36 tháng. Khi còn ấu thơ, trẻ được sống trong vòng tay bao bọc, chở che của ông bà, cha mẹ, đó là những người thân yêu đối với trẻ để trẻ đặt niềm tin. Lớn dần lên trẻ đi học ở trường mầm non, môi trường hoàn toàn mới,cô giáo mới, bạn mới. Thời gian trẻ ở trường khá dài chiếm khoảng 2/3 số thời gian trong ngày. Để giúp trẻ làm quen với môi trường mới có nề nếp, hiểu biết mà vẫn hồn nhiên, mạnh dạn, tự tin như khi ở nhà, đó là nhiệm vụ rất khó khăn của một giáo viên.
Để giáo dục trẻ được tốt, đòi hỏi mỗi chúng ta phải chú ý tới việc hình thành mọi mặt ở trẻ về đức, trí, thể, mĩ, lao động, tình cảm xã hội. Giáo dục toàn diện cho trẻ  ngay từ khi tới trường mầm non trong đó các hoạt động phát triển nhận thức là một trong những hoạt động quan trọng trong việc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non.Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Một dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm tới trẻ em, đặc biệt là trẻ lứa tuổi mầm non.
Trong thực tế hiện nay đối với xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng, đang dần dần từng bước xây dựng nhân cách con người mới, hội nhập mới làm cho con người ngày càng hoàn thiện hơn.Trong chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non,hoạt động  nhận biết phân biệt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp những kiến thức ban đầu cho trẻ khi năm đầu tiên bước vào mội trường giáo dục.
Cho trẻ làm quen và nhận biết với những màu đỏ, màu vàng ngay từ tuổi mầm non là một việc làm hoàn toàn đúng đắn và cần thiết vì đó chính là cơ hội tốt để giúp trẻ hình thành hoạt động cho mình như. Tìm tòi, quan sát, phân biệt được màu sắc ở xung quanh trẻ.
Thông qua hoạt động học giúp trẻ hình thành những nhận biết phân biệt, màu đỏ, màu vàng để sau này trẻ sẽ vững vàng, tự tin hơn khi tiếp nhận những kiến thức của môn nhận biết phân biệt ở giai đoạn tiếp theo.
ĐỀ TÀI:
BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ NHÀ TRẺ  25 - 36 THÁNG NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT MÀU ĐỎ- MÀU  VÀNG
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
                                   Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã dạy
" Giáo viên mầm non là người mẹ thứ hai của trẻ". Là thay mẹ dạy trẻ
   Lứa tuổi mà " chân đi chưa vững, miệng nói bi bô". Lứa tuổi mà vẫn cần những lời ru ầu ơ, tiếng hát của bà mẹ, hình ảnh của bà của mẹ và cô giáo là những màu sắc sặc sỡ để trẻ noi theo. Để làm được điều này đòi hỏi mỗi người giáo viên phải có tâm với nghề, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là với giáo viên dạy trẻ lứa tuổi 25 - 36 tháng. Khi còn ấu thơ, trẻ được sống trong vòng tay bao bọc, chở che của ông bà, cha mẹ, đó là những người thân yêu đối với trẻ để trẻ đặt niềm tin. Lớn dần lên trẻ đi học ở trường mầm non, môi trường hoàn toàn mới,cô giáo mới, bạn mới. Thời gian trẻ ở trường khá dài chiếm khoảng 2/3 số thời gian trong ngày. Để giúp trẻ làm quen với môi trường mới có nề nếp, hiểu biết mà vẫn hồn nhiên, mạnh dạn, tự tin như khi ở nhà, đó là nhiệm vụ rất khó khăn của một giáo viên.
Để giáo dục trẻ được tốt, đòi hỏi mỗi chúng ta phải chú ý tới việc hình thành mọi mặt ở trẻ về đức, trí, thể, mĩ, lao động, tình cảm xã hội. Giáo dục toàn diện cho trẻ  ngay từ khi tới trường mầm non trong đó các hoạt động phát triển nhận thức là một trong những hoạt động quan trọng trong việc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non.Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Một dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm tới trẻ em, đặc biệt là trẻ lứa tuổi mầm non.
Trong thực tế hiện nay đối với xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng, đang dần dần từng bước xây dựng nhân cách con người mới, hội nhập mới làm cho con người ngày càng hoàn thiện hơn.Trong chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non,hoạt động  nhận biết phân biệt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp những kiến thức ban đầu cho trẻ khi năm đầu tiên bước vào mội trường giáo dục.
Cho trẻ làm quen và nhận biết với những màu đỏ, màu vàng ngay từ tuổi mầm non là một việc làm hoàn toàn đúng đắn và cần thiết vì đó chính là cơ hội tốt để giúp trẻ hình thành hoạt động cho mình như. Tìm tòi, quan sát, phân biệt được màu sắc ở xung quanh trẻ.
Thông qua hoạt động học giúp trẻ hình thành những nhận biết phân biệt, màu đỏ, màu vàng để sau này trẻ sẽ vững vàng, tự tin hơn khi tiếp nhận những kiến thức của môn nhận biết phân biệt ở giai đoạn tiếp theo.
ĐỀ TÀI:
BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ NHÀ TRẺ  25 - 36 THÁNG NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT MÀU ĐỎ- MÀU  VÀNG
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
                                   Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã dạy
" Giáo viên mầm non là người mẹ thứ hai của trẻ". Là thay mẹ dạy trẻ
   Lứa tuổi mà " chân đi chưa vững, miệng nói bi bô". Lứa tuổi mà vẫn cần những lời ru ầu ơ, tiếng hát của bà mẹ, hình ảnh của bà của mẹ và cô giáo là những màu sắc sặc sỡ để trẻ noi theo. Để làm được điều này đòi hỏi mỗi người giáo viên phải có tâm với nghề, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là với giáo viên dạy trẻ lứa tuổi 25 - 36 tháng. Khi còn ấu thơ, trẻ được sống trong vòng tay bao bọc, chở che của ông bà, cha mẹ, đó là những người thân yêu đối với trẻ để trẻ đặt niềm tin. Lớn dần lên trẻ đi học ở trường mầm non, môi trường hoàn toàn mới,cô giáo mới, bạn mới. Thời gian trẻ ở trường khá dài chiếm khoảng 2/3 số thời gian trong ngày. Để giúp trẻ làm quen với môi trường mới có nề nếp, hiểu biết mà vẫn hồn nhiên, mạnh dạn, tự tin như khi ở nhà, đó là nhiệm vụ rất khó khăn của một giáo viên.
Để giáo dục trẻ được tốt, đòi hỏi mỗi chúng ta phải chú ý tới việc hình thành mọi mặt ở trẻ về đức, trí, thể, mĩ, lao động, tình cảm xã hội. Giáo dục toàn diện cho trẻ  ngay từ khi tới trường mầm non trong đó các hoạt động phát triển nhận thức là một trong những hoạt động quan trọng trong việc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non.Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Một dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm tới trẻ em, đặc biệt là trẻ lứa tuổi mầm non.
Trong thực tế hiện nay đối với xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng, đang dần dần từng bước xây dựng nhân cách con người mới, hội nhập mới làm cho con người ngày càng hoàn thiện hơn.Trong chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non,hoạt động  nhận biết phân biệt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp những kiến thức ban đầu cho trẻ khi năm đầu tiên bước vào mội trường giáo dục.
Cho trẻ làm quen và nhận biết với những màu đỏ, màu vàng ngay từ tuổi mầm non là một việc làm hoàn toàn đúng đắn và cần thiết vì đó chính là cơ hội tốt để giúp trẻ hình thành hoạt động cho mình như. Tìm tòi, quan sát, phân biệt được màu sắc ở xung quanh trẻ.
Thông qua hoạt động học giúp trẻ hình thành những nhận biết phân biệt, màu đỏ, màu vàng để sau này trẻ sẽ vững vàng, tự tin hơn khi tiếp nhận những kiến thức của môn nhận biết phân biệt ở giai đoạn tiếp theo.
Trong quá trình dạy trẻ nhận biết phân biệt để giúp trẻ nhận thức sâu sắc, không thể thiếu được đó là truyền thụ kiến thức của giáo viên đến trẻ. Giáo viên cần phải nghiên cứu, tìm tòi để truyền tải những nội dung cần mang đến cho trẻ sao cho trẻ cảm thấy đơn giản, gần gũi mà lại dễ hiểu như vậy giờ học mới có hiệu quả.
Khi mới sinh ra, trẻ chỉ nhận biết màu đen và trắng, nhưng càng lớn lên trẻ càng nhận ra nhiều màu sắc hơn. Đối với lứa tuổi nhà trẻ 25 -36 tháng tuổi, trẻ chỉ có thể nhận biết phân biệt được màu cơ bản đó là màu đỏ - màu vàng.
Mọi sự vật hiện tượng xung qanh trẻ đều mới lạ “Cây cối, con người, động vật, thực vật đều có màu sắc. Màu sắc của sự vật hiện tượng sinh ra từ đâu? Câu hỏi này không ai trả lời được, chỉ biết rằng từ khi con người sinh ra đó thấy mọi sự vật, hiện tượng đều mang một màu sắc riêng biệt phong phú và đa dạng. Nhờ có màu sắc mà con người nhìn nhận cuộc sống, sự vật hiện tượng thường phong phú và đa dạng.Như vậy để khẳng định màu sắc trong tự nhiên rất quan trọng đối với cuộc sống con người và đặc biệt màu sắc lại càng quan trọng hơn nữa đối với trẻ nhỏ.
Để giúp trẻ nhận biết phân biệt được tốt màu  đỏ - màu vàng,  nhất là với trẻ 25-36 tháng tuổi là một vấn đề tôi luôn quan tâm, suy nghĩ nhiều để tìm ra được những biện pháp tốt nhất để dạy trẻ, tôi mạnh dạn đưa ra đề tài: “Biện pháp giúp trẻ nhà trẻ  25 - 36 tháng nhận biết phân biệt màu đỏ- màu vàng.
II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Phạm vi là nghiên cứu các biện pháp giúp trẻ nhà trẻ 25-36 tháng nhận biết phân biệt màu đỏ màu vàng: Phần nhận biết phân biệt, trò chơi củng cố, phần học mọi lúc mọi nơi.
Nghiên cứu hoạt động nhận biết phân biệt màu đỏ,  màu vàng của trẻ Nhà trẻ 25 - 36 tháng Trường Mầm Non Hướng Dương.
III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Giáo viên nắm được phương pháp, linh hoạt, chủ động khi dạy trẻ nhận biết  phân biệt màu đỏ - vàng. Mục đích nghiên cứu của đề tài này là đưa ra các giải pháp để giúp trẻ tri giác các màu sắc sự vật hiện tượng xung quanh một cách chính xác
 Cung cấp cho trẻ những kiến thức để nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng. Là cơ sở để giúp trẻ nhận biết phân biệt các màu sắc khác nhau về thế giới xung quanh. Do đó, việc giúp trẻ sớm làm quen với màu sắc là một cách hiệu quả để tăng khả năng quan sát ở trẻ. Màu sắc giúp tăng khả năng nhận biết thế giới xung quanh. Nhờ đó trẻ tích lũy dần, có sự hiểu biết về  các sự vật, hiện tượng gần gũi bằng cử chỉ, lời nói. Trẻ có thể nói tên, lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ, màu vàng theo yêu cầu. Đây chính là nền tảng để dạy trẻ phát triển lĩnh vực thẩm mĩ ở độ tuổi tiếp theo. Giúp cho trẻ cảm nhận và rung động về cái đẹp, về tính phong phú đa dạng về màu sắc xung quanh trẻ
IV. ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI
Phương pháp trải nghiệm: Đưa ra các phương pháp giúp trẻ thực hành trải nghiệm khi tham gia vào hoạt động học nhận biết phân biệt qua các giờ hoạt động trong ngày của trẻ.
Phương pháp quan sát trực quan:Để biết được có bao nhiêu trẻ trong lớp tích cực, hứng thú tham gia nhận biết phân biệt được màu đỏ, màu vàng và kết quả thu được sau khi tham gia học nhận biết phân biệt và các hoạt động khác.
Phương pháp trò chuyện đàm thoại: Cô cho trẻ tham gia các hoạt động cô hỏi và trò chuyện cùng trẻ, về các chủ đề trong tháng  khuyến khich trẻ nói và trả lời các câu hỏi của cô.
 Phương pháp thực hành, đánh giá. Cho trẻ thực hiện để biết khả năng nhận biết phân màu đỏ, màu vàng của từng trẻ trong lớp nhà trẻ do tôi phụ trách từ đó có cơ sở để đánh giá trẻ qua từng giai đoạn, đánh giá trong ngày hay cuối các chủ đề.
B. PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Như ta từng nhận thấy  25- 36 tháng tuổi thường khám phá thế giới xung quanh chủ yếu bằng các giác quan. Khả năng tri giác, đặc biệt là quan sát, và đặt câu hỏi, tiếp nhận kiến thức từ câu trả lời một cách nhanh nhạy là những đặc điểm phản ánh năng lực học hỏi của một đứa trẻ. Trong đó quan sát là yếu tố đầu tiên và có ảnh hưởng quan trọng đối với quá trình học hỏi.
 Tư duy của trẻ nhờ thế sẽ được kích thích để phát triển, trẻ sẽ nhạy bén, có sự cảm nhận tinh tế với thế giới xung quanh hơn. Năng lực học hỏi cũng nhờ đó sẽ có sự tác động tích cực để không ngừng nâng cao. Màu sắc là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý đầu tiên của trẻ. Màu sắc rất cần cho cuộc sống, có màu sắc thì cuộc sống mới thêm sinh động,
Trẻ nhà trẻ “học mà chơi, chơi mà học” trong khi chơi, trẻ thực sự học để lĩnh hội các khái niện ban đầu hoặc các tri thức tiền khoa học. Biết được tầm quan trọng đó, là giáo viên chúng ta cần phải coi trọng việc tạo ra môi trường giáo dục trẻ bằng những hoạt động thiết thực nhằm phát triển một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.Trí tuệ- Đạo đức- thẩm mỹ- thể lực. Từ đó giúp trẻ hoàn thiện nhân cách, ngôn ngữ, tư duy, phát triển các kỹ năng thực hành, giao tiếp, ứng xử.
Tôi nhận thấy việc nhận biết và phân biệt đỏ, vàng của trẻ là không đồng đều, đặc điểm tâm, sinh lí của mỗi trẻ lại khác nhau. Có trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng rất tốt. Tôi cầm bất cứ đồ dùng, đồ chơi nào trên tay mang một trong  những màu đỏ hay  màu vàng trên cháu đều nhận biết được đúng màu khi được cô hỏi.
Khi tôi cầm đồ chơi có màu đỏ, màu vàng yêu cầu cháu phân biệt màu thì cháu chọn rất chính xác đồ dùng có màu theo yêu cầu của cô.
Nhưng cũng có nhiều trẻ khả năng nhận biết phân biệt màu còn hạn chế. Trong những năm học tôi đă cố gắng rất nhiều trong việc dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ  màu vàng thông qua các bộ môn. Nhận biết tập nói, nhận biết phân biệt, hoạt động với đồ  vật, phát triển vận động. Tôi rèn cho trẻ các kỹ năng nhận biết, phân biệt màu chủ yếu thông qua tiết nhận biết phân biệt và lồng ghép tích hợp. Nhận biết phân biệt thông qua các tiết học khác. Ngoài ra tôi còn dạy trẻ nhận biết phân biết màu đỏ - màu vàng, thông qua các hoạt động ngoài tiết học.
II. THỰC TRẠNG
Tôi nhận thấy việc nhận biết và phân biệt mùa đỏ,  màu vàng của trẻ là không đồng đều, đặc điểm tâm, sinh lí của mỗi trẻ lại khác nhau. Có trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng rất tốt. Tôi cầm bất cứ đồ dùng, đồ chơi nào trên tay mang một trong  những màu đỏ hay màu vàng trên cháu đều nhận biết được đúng màu khi được cô hỏi.
Khi tôi cầm đồ chơi có màu đỏ, màu vàng yêu cầu cháu phân biệt màu thì cháu chọn rất chính xác đồ dùng có màu theo yêu cầu của cô.
Nhưng cũng có nhiều trẻ khả năng nhận biết phân biệt màu còn hạn chế. Trong những năm học tôi đă cố gắng rất nhiều trong việc dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ  màu vàng thông qua các bộ môn. Nhận biết tập nói, nhận biết phân biệt, hoạt động với đồ  vật, phát triển vận động. Tôi rèn cho trẻ các kỹ năng nhận biết, phân biệt màu chủ yếu thông qua tiết nhận biết phân biệt và lồng ghép tích hợp. Nhận biết phân biệt thông qua các tiết học khác. Ngoài ra tôi còn dạy trẻ nhận biết phân biết màu đỏ - màu vàng, thông qua các hoạt động ngoài tiết học.
Năm học 2020-2021 tôi được phân công dạy lớp Nhà trẻ 25 – 36 tháng. Lớp học của tôi có 31 cháu. Trong quá trình thực hiện đề tài này tôi đã gặp thuận lợi, khó khăn như sau
             1.Thuận lợi
 Được sự giúp đỡ, phối hợp nhịp nhàng của giáo viên cùng lớp, cùng  đồng nghiệp ở  trong trường giúp đỡ góp ý về chuyên môn tạo thuận lợi cho việc chăm sóc giáo dục trẻ.
Được sự quan tâm, động viên, chỉ đạo kịp thời của ban giám hiệu. Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ, rút kinh nghiệm cho giáo viên.
Trường, lớp được đầu tư đầy đủ trang thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, giúp giáo viên dễ dàng hơn trong việc cung cấp hình ảnh, kiến thức. Tiết học cũng trở nên sinh động và dễ cuốn hút.
Phụ huynh sẵn sàng ủng hộ các nguyên vật liệu thiên nhiên tạo cơ hội thuận lợi cho giáo viên tổ chức được những tiết học hay, chất lượng.
           2. Khó khăn
    Trong lớp có một số cháu rất hiếu động, bên cạnh đó có một số cháu còn rụt rè, nhút nhát, chưa tự tin nói ra màu sắc nên chưa tích cực tham gia hoạt động.
  Trẻ của lớp, có những trẻ nghỉ học nhiều, chưa quen với nề nếp của lớp vì thế khó khăn trong việc rèn nề nếp học tập. Trẻ ở tuổi này chưa phân biệt được các màu,chóng nhớ mau quên.
  Sự phối hợp với phụ huynh cũng có nhiều khó khăn, đa số phụ huynh của lớp làm nghề cạo mủ cao su, đi làm từ khuya nên có ít thời gian để quan tâm phát triển nhận thức của trẻ. Nhiều phụ huynh còn chưa nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng, cũng như ảnh hưởng của bậc học mầm non đối với trẻ.
Phụ huy chưa hiểu hết được tầm quan trọng của hoạt động nên chưa quan tâm đến vấn đề nhận biết phân biệt màu sắc của con em mình. Đối với họ, chỉ cần con đến lớp được cô giáo chăm sóc yêu thương, đi học về biết hát một vài bài hát, đọc thuộc vài ba câu thơ như vậy là họ đã vui rồi. Họ không nghĩ rằng việc giúp con em mình nhận biết và phân biệt màu sắc đối với trẻ cũng rất quan trọng và cần thiết nên ít nhiều cũng làm ảnh hưởng tới kết quả học tập của lớp.
III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.KHẢO SÁT KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT MÀU ĐỂ CÓ BIỆN PHÁP RÈN TRẺ CHO PHÙ HỢP
Ngay từ đầu năm, tôi bắt đầu quan sát và theo dõi để phát hiện ra những khả năng, kỹ năng riêng của từng trẻ trong nhóm lớp để có biện pháp cụ thể, hiệu quả. Kiểm tra khả năng ghi nhớ vào giờ hoạt động nhận biết phân biệt, ngoài tiết học nhận biết phân biệt còn lồng ghép ở các hoạt động khác và cả trong những giờ đón trả trẻ, hoạt động vui chơi.
Vào đầu năm học Tôi tiến hành khảo sát chất lượng trên từng trẻ để nắm bắt được khả năng nhận biết phân biệt của trẻ trong lớp, từ đó có biện pháp phù hợp
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM THÁNG 9/2020 NHƯ SAU             
  TT    NỘI DUNG GIÁO DỤC TỔNG SỐ SỐ TRẺ TỶ LỆ
1 Trẻ đã nhận biết phân biệt được  màu đỏ, màu vàng 31 14 45,16%
2 Trẻ chưa nhận biết phân biệt được  màu đỏ màu vàng 31 17 54,48%

       2.DẠY TRẺ NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT ĐỎ - VÀNG THÔNG QUA CÁC HOAT ĐỘNG NGOÀI TIẾT HỌC
* Trẻ học nhận biết phân biệt ở hoạt động vui chơi
Trẻ được tiếp xúc với đồ  chơi, các sự vật hiện tượng, vì thế tôi chọn những đồ chơi có màu đỏ - màu vàng phù hợp với từng góc để trẻ chơi, và trong quá trình chơi tôi gợi hỏi trẻ về màu sắc của đồ chơi để trẻ trả lời. Từ đó trẻ lại được khắc sâu khả năng ghi nhớ màu đỏ - màu vàng.
VÍ DỤ: Ở góc phân vai: Chủ đề: “Đồ dùng đồ chơi” tôi cho trẻ chọn trang phục với sở thích của búp bê. Trên người bạn búp bê mặc áo, váy màu gì thì chọn trang phục có màu đó tặng bạn. Trò chơi này vừa kích thích tư duy sáng tạo của trẻ lại vừa giúp trẻ nhận biết phân biệt màu tốt hơn: 
+  Bạn búp bê mặc áo màu gì?
+ Con tìm cho bạn chiếc túi màu vàng
+ Còn bạn búp bê này mặc váy màu gì?
+ Đôi giày đỏ của bạn búp bê đâu rồi?
+ Hôm nay con nấu cho búp bê món gì vậy?
+ Đậu rán có màu gì?
   Ở chủ đề nhánh: “Bé thích quả nào” cũng vậy. Trên tường có 2 có hai loại quả đỏ, vàng và yêu cầu trẻ chọn quả mù vàng và quả màu đỏ: (Hình 1 Trẻ chơi góc hoạt động với đồ vật)
Từ đó trẻ lại được khắc sâu kiến thức nhận biết phân biệt và khả năng ghi nhớ rõ rệt hơn.
* Trẻ học nhận biết phân biệt mọi lúc mọi nơi
Khi cho trẻ chơi, thấy trẻ cầm bất cứ đồ chơi nào trên tay có màu đỏ - màu vàng thì tôi đều hỏi trẻ. Con đang chơi đồ chơi gì? Đồ chơi có màu gì? Để trẻ trả lời.
Giờ ăn phụ với hoa quả: tôi hỏi trẻ: “Con ăn gì? Dưa hấu có màu gì? Đu đủ có màu gì? Quả chuối màu gì?... để trẻ nói tên các màu đó.
Giờ đón trả trẻ giờ chơi tự do tôi luôn trò chuyện gần gũi để trẻ nắm bắt được tâm lý của từng trẻ, khi trò chuyện tôi lấy một vài đồ chơi có màu đỏ - vàng để rèn cho trẻ nhận. Đây là thời điểm phù hợp để trò chuyện với trẻ đặc biệt là những trẻ có kỹ năng nhận biết phân biệt màu chưa thành thạo vì lúc này số trẻ trong lớp ít đi, không đòi hỏi giáo viên phải tập trung nhiều đến trẻ khác.
VÍ DỤ: Vào buổi sáng tôi trò chuyện về chủ điểm những bông hoa đẹp thì tôi chú ý đến màu sắc của các loại hoa để cho trẻ nhận biết:
+ Con biết những loại hoa gì?
+ Bông hoa có màu gì?
+ Ngoài hoa hồng con còn biết những hoa gì nữa?
+ Hoa đồng tiền có những màu gì?
Vào buổi chiều trước khi trẻ ra về tôi hỏi trẻ về những việc trẻ làm trong ngày. Trong lúc chơi tôi hỏi trẻ:
 + Con chơi trò chơi gì?
+ Xếp được cái gì?
+ Đồ chơi màu gì?
* Trẻ học nhận biết phân biệt qua hoạt động dạo chơi :
Qua dạo chơi thăm quan, trẻ tiếp xúc với thiên nhiên và những sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh trẻ, tôi tạo điều kiện để trẻ được qua sát, gợi hỏi để trẻ nói lên màu sắc qua sự vật hiện tượng được nghe và nhìn thấy.
VÍ DỤ: Khi dạo chơi đến vườn hoa. Cô cho trẻ quan sát và tìm bông hoa nào màu đỏ, bông hoa nào màu vàng.(Hình 2, trẻ quan sát hoa màu vàng màu đỏ)
3.DẠY TRẺ NHẬN BIẾT  PHÂN BIỆT MÀU THÔNG QUA QUAN SÁT TRẺ ĐỂ TÌM HIỂU KHẢ NĂNG TƯ DUY, NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT MÀU SẮC CỦA TRẺ
Quan sát trẻ là theo dõi trẻ có mục đích, ghi lại những trẻ nhận biết phân biệt màu tốt, chưa tốt, hay mức độ phân biệt màu của trẻ. Dựa trên kết quả quan sát này tôi thấy được khả năng nhận biết và phân biệt màu của từng trẻ để từ đó có biện pháp phát triển giúp cho trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng tốt hơn.
Mỗi ngày tôi lên kế hoạch quan sát 1-2 trẻ ở một hoạt động nào đó. Sau mỗi buổi làm việc tôi đánh giá trẻ hàng ngày tôi ghi lại những gì quan sát được ở trẻ.
VÍ DỤ: Quan sát cháu Nguyễn Khả Hân, Chu Khả Hân, 36 tháng tuổi. Ngày quan sát 16/12/2020  Nơi quan sát: trong lớp. Mục đích quan sát, khả năng nhận biết phân biệt hình và màu của trẻ. Tôi cho cháu chơi ở góc “Bé chơi với nắp chai”. Cháu sẽ phải tìm nắp chai tương ứng với bông hao có màu sắc tương ứng ở trong bảng để đóng và mở nắp chai
Kết quả như sau: Cháu nhận biết và phân biệt được màu của bông hoa nắp đúng nắm chai có màu giống với bông hoa. (Hình 3 cháu chơi đóng mở nắp chai)
VÍ DỤ: Quan sát cháu Thiên Ân, Yến Nhi,  27 tháng tuổi  Ngày quan sát                       12/11/2020 Nơi quan sát: giờ nhận biết phân biệt. Mục đích quan sát: Khả năng nhận biết phân biệt màu của trẻ. Tôi cho trẻ quan sát hình tam giác, hình tròn ,hình chữ nhật màu đỏ-  màu vàng. Sau đó tôi yêu cầu trẻ nói  tên hình mà trẻ ghép  màu đỏ, đâu là hình màu vàng. Do trẻ còn non nên còn rụt rè chưa dám thực hiện theo yêu cầu của cô. Được sự động viên của cô cháu mạnh dạn chỉ và nói tên màu sắc của hình nhưng lại nói sai màu. Như vậy khả năng nhận biết phân biệt màu của Thiên Ân,Yến Nhi còn hạn chế.
Qua các kết quả quan sát này giúp tôi biết cách điều chỉnh Phuong pháp dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng cho trẻ và lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với nhu cầu của từng trẻ. Từ đó có biện pháp tiếp cận, phân nhóm hoạt động, tạo điều kiện cho trẻ hoạt động theo sở thích, không gò bó, áp đặt trẻ.(Hình 4 trẻ ghep hình  màu đỏ - màu vàng)
4.DẠY TRẺ NHẬN BIẾT MÀU ĐỎ - MÀU VÀNG THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
Trong tiết học, ngoài việc dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng tôi còn lồng ghép tích hợp nội dung nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng vào các tiết học khác bằng cách chuẩn bị đồ dùng trực quan liên quan đến các tiết học. Tranh ảnh đồ vật rất đẹp mắt và chủ yếu những đồ dùng đó đều có màu đỏ - màu vàng để gây sự chú ý thích thú cho trẻ. Trẻ càng chú ý đến hình ảnh trực quan thì việc dạy trẻ nhận biết màu đỏ - màu  vàng càng dễ dàng và hiệu quả hơn.
* Thông qua tiết dạy nhận biết tập nói:
Mỗi  chủ đề, chủ điểm tôi lựa chọn, tôi sử dụng các đồ chơi, tranh ảnh, vật thật có màu đỏ hoặc màu vàng để trẻ gọi tên kèm theo màu sắc. Khi cho trẻ chơi trò chơi để luyện cho trẻ phát âm tôi chọn trò chơi có đồ dùng trực quan mang màu sắc màu đỏ - màu vàng cho trẻ được cầm, được chọn yêu cầu của cô để trẻ phát âm. Từ đó trẻ sẽ hứng thú học hơn và việc lồng ghép, tích hợp nhận biết màu sắc sẽ thuận tiện hơn và sẽ khắc sâu tư duy ghi nhớ hơn.
 VÍ DỤ: Ở chủ điểm “Bản thân” chủ đề nhánh “Bé biết nhiều thứ”, giờ học nhận biết tập nói: “cái bát -cái đĩa”
Tôi chọn bát có màu sắc cơ bản, ít họa tiết
Khi cho trẻ quan sát tập nói tôi hỏi trẻ:
+ Cái bát này màu gì?
+Trong lớp có bạn nào cầm cái bát màu vàng giống cô?
Cho trẻ phát âm nhiều lần: màu đỏ, màu vàng, Từ đó giúp cho trẻ nhận biết ra đỏ, vàng.( Hình 5 trẻ chọn cái bát màu đỏ- cài đĩa màu vàng)
VÍ DỤ: Ở chủ điểm thực vật chủ đề nhánh các quả, giờ học nhận biết tập nói: “Quả cam, quả dưa hấu” .Tôi cho trẻ nhận biết quan sát Quả cam màu vàng, quả dưa hấu màu đỏ. Sau đó tôi cho trẻ chơi trò chơi “Thi xem ai chọn đúng”
Cách chơi: Cô chuẩn bị mỗi bạn một thẻ lô tô quả. Khi cô nói tên quả hoặc nói màu sắc trẻ giơ quả lên và phát âm nhiều lần “Quả cam vàng, quả dưa hấu màu đỏ”. Để củng cố nhận xét màu vàng, màu đỏ tôi cho trẻ chơi trò chơi “Tìm đúng nhà”
Cách chơi: Cô chuẩn bị 2 ngôi nhà, một ngôi nhà đỏ, một ngôi nhà vàng. Cô yêu cầu trẻ lấy một quả cam, quả dưa hấu mà trẻ  thích. Trẻ vừa đi vừa hát, khi cô có hiệu lệnh “Tìm nhà, tìm nhà” bạn nào có quả dưa hấu đỏ sẽ về nhà có quả dưa hấu đỏ, bạn nào có quả cam vàng sẽ về nhà có quả cam màu vàng. Cô kiểm tra và cho trẻ nhắc lại tên quả và màu sắc của quả để trẻ được ghi nhớ một lần nữa. (Hình 6  Trẻ ôn luyện quả dưa hấu màu đỏ - Quả cam màu vàng)
* Thông qua giờ nhận biết phân biệt.
Tôi sử dụng các đồ dùng đồ chơi có màu sắc khác nhau, các dạng kích thước to nhỏ khác nhau, để giúp trẻ nhận biết phân biệt và gây sự tập trung chú ý của trẻ. Bên cạnh đó, tôi còn lồng ghép đan xen các trò chơi gây hứng thú cho trẻ, tránh sự nhàm chán thờ ơ với đồ vật.
 VÍ DỤ : Chủ đề nhánh Đồ dùng đồ chơi của bé: Đề tài: Nhận biết phân biệt: màu đỏ, màu vàng. Tôi cho trẻ quan sát rổ bóng có nhiều màu khác nhau, yêu cầu trẻ lên tìm quả bóng màu đỏ,hoặc màu vàng giơ lên và nói màu đỏ, màu vàng theo yêu cầu của cô.Trẻ lên tìm và phát âm lại theo yêu cầu của cô.
+ Tìm cho cô quả bóng màu đỏ
+ Tìm cho cô quả bóng màu vàng
Ôn luyện củng cố kiến thức cô tổ chức trò chơi “Đội nào chọn đúng” Cô chia lớp thành 2 đội chơi, đội màu đỏ và đội màu vàng. Nhiệm vụ của hai đội là đi trong đường hẹp lên nhặt đúng bóng của đội mình mang về giỏ. Đội đỏ chỉ được nhặt bóng màu đỏ, còn vàng chỉ được lấy bóng, màu vàng.
 VÍ DỤ: Ôn nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng. Cô yêu cầu trẻ tìm và chỉ xung quanh lớp những đồ dùng đồ chơi nào có màu đỏ - màu vàng.
Cô tổ chức các trò chơi cho trẻ. Mỗi trẻ được chọn một chiếc giỏ có màu mà mình thích, sau đó đi hái quả. Trẻ nào có giỏ màu đỏ sẽ hái quả màu đỏ, trẻ nào có giỏ màu vàng sẽ hái quả màu vàng, trẻ nào có giỏ xanh sẽ hái quả màu xanh. Cô kiểm tra và cho trẻ nói tên màu sắc quả, màu sắc giỏ
* Qua giờ hoạt động với đồ vật:
Ở giờ chơi hoạt động với đồ vật tôi không chỉ rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh mà còn tích hợp nhận biết phân biệt màu thông qua đồ dùng, đặt câu hỏi gợi mở, khối gỗ màu gì? Khối gỗ để làm gì?
Thông qua mỗi nhánh trong chủ đề tôi chọn ba màu duy nhất màu  đỏ - màu vàng cho trẻ hoạt động, để từ đó trẻ khắc sâu ghi nhớ về màu sắc cho trẻ về màu này.
VÍ DỤ: Trong tiết xâu vòng. Để củng cố kiến thức của trẻ, tôi cho trẻ xâu vòng đỏ. “Cô có chiếc vòng màu gì đây?”, “Để xâu được chiếc vòng đỏ này cô chọn những hạt vòng màu gì?”, “ Bạn nào giỏi lên tìm giúp cô hạt vòng màu đỏ”. Yêu cầu trẻ chỉ chọn những hạt vòng màu đỏ để xâu. Qua đó trẻ biết phân biệt màu đỏ với các màu khác. Trong lúc trẻ làm cô hỏi trẻ:
+ Con đang làm gì vậy?
+ Bạn búp bê chỉ thích vòng đỏ thôi vậy con phải chọn hạt vòng màu gì?
+ Con đang xâu hạt vòng màu gì? (Hình 7 trẻ xâu vòng tặng cô và bạn)
* Thông qua giờ học tạo hình:
Qua tiết tạo hình tôi chọn ba màu cơ bản đỏ, vàng cho trẻ dán, tô màu, nặn. nhằm gợi hỏi trẻ về màu sắc và từ đó khắc sâu ghi nhớ về hai màu này cho trẻ.
VÍ DỤ: Tiết dán hoa mùa xuân theo màu.
Tôi cho trẻ quan sát tranh mẫu có dán dán hoa theo màu: hoa màu đỏ – hoa vàng. Sau đó yêu cầu trẻ tìm và dán đúng theo mẫu của cô. Từ đó trẻ khắc sâu khả năng nhận biết phân biệt được ba màu đỏ -vàng.
VÍ DỤ: Cho trẻ làm quen với đất nặn.
- Quả cam có màu gì?hinh 1 1
- Vậy các con phải chọn đất nặn màu gì?
- Quả cam có dạng gì vậy? Để nặn được quả cam cô phải chọn đất nặn màu gì?
- Đất nặn màu vàng các con sẽ nặn quả gì? Quả cam có dạng gì? (Hình 8 nặn quả cam, dán hình bộng hoa)
* Thông qua hoạt động phát triển vận động: 
Tôi lồng ghép tích hợp cho trẻ nhận biết phân biệt màu sắc qua các dụng cụ thể dục, qua trò chơi. Trẻ chia về các tổ, mỗi tổ một dụng cụ thể dục theo đúng màu quy định. Tổ chim sâu tập với cờ màu đỏ, tổ họa mi tập với tổ chào mào tập với vòng màu vàng. (Hình 9 tập bài tập phát triển chung tập với cờ)
5.TẠO MÔI TRƯỜNG GIÚP TRẺ NHẬN BIẾT TỐT MÀU ĐỎ - MÀU VÀNG
 Người xưa đã có câu “Học bằng chơi, chơi mà học”, trẻ sống trong môi trường tốt thì việc giúp trẻ nhận biết màu sắc thuận lợi hơn, tôi đã chú ý tạo môi trường phong phú đa dạng. Đồ chơi luôn được thay đổi tạo sự mới mẻ, hấp dẫn giúp trẻ lĩnh hội những gì trẻ thấy, qua đó tạo cho trẻ say mê yêu thích tìm tòi khám phá. Tuy nhiên màu của đồ chơi vẫn chủ yếu là màu đỏ -màu vàng.
Tạo môi trường học tập trong lớp phù hợp với chủ điểm. Tùy theo chủ điểm tháng, tôi sắp xếp đồ chơi gọn gàng đẹp mắt, ngang tầm với của trẻ, thật hấp dẫn và thu hút trẻ. Đồ chơi phong phú và nhiều chủng loại màu sắc chủ yếu là các đồ chơi vẫn là màu đỏ - màu vàng, phù hợp với từng chủ điểm.
Góc bé cùng cô kể chuyện tôi sắp xếp các con rối tay ngộ nghĩnh và tranh ảnh về những con vật trong chủ đề. Trẻ được nhìn ngắm, được trực tiếp chơi với con vật, ngoài ra ở mọi lúc mọi nơi tôi gợi sự chú ý của trẻ bằng các câu hỏi trong lớp có những con vật gì?
+Con ếch có màu gì?
+Con gà gáy như thế nào?
+Con gì có mào đỏ?
          +Củ cà rốt màu gì?
+Những loại quả nào có màu đỏ?
+Chiếc ô tô này màu gì?
+Xe cứu hỏa màu gì?
Góc Bé chơi với hình và màu tôi chuẩn bị những bông hoa, các hình vuông tròn, tam giác đều có các - đỏ - vàng để cho trẻ chơi. Ngoài ra tôi còn rèn cho trẻ những kỹ năng khó, trẻ phải lấy được khuy trong chai ra và cho hạt khuy vào được miệng chai theo đúng màu sắc.
Góc Hoạt động với đồ vật có một số hoa, lá, quả tôi đục lỗ để cho trẻ xâu hoa, lá, quả và những hộp cũng có màu sắc đỏ - vàng để cho trẻ chơi lồng tháp, tôi để trên giá đồ chơi ngang tầm với của trẻ, trẻ có thể tự lấy chơi được Môi trường trong lớp với đầy đủ đồ chơi đẹp mắt, được sắp xếp dưới dạng mở giúp tôi rèn luyện lời nói cho trẻ thuận tiện dễ dàng hơn. Qua việc dạy trẻ phân biết phân biệt màu tốt, chưa tốt ở mức độ phân biệt màu của trẻ. Dựa trên kết quả quan sát tôi thấy được khả năng nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng tốt hơn. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giúp trẻ nhận biết và phân biệt màu đỏ - màu vàng. ( Hình 10 cháu thực hành trên mảng tường cháu chọn màu nào)
a/  Qua giờ đón - trả trẻ
 Gia đình và nhà trường là cầu nối quan tong trong việc giáo dục trẻ. Nếu trẻ được  giáo dục ở một trong hai nơi này tốt chưa chắc đã có kết quả giáo dục hiệu quả đến trẻ. Chính vì vậy sự kết hợp giáo dục giữa cha mẹ và cô giáo theo hướng tích cực sẽ là chiếc cầu giúp trẻ đến một tương lai tốt.
Trong thời gian đón - trả trẻ, tôi tranh thủ gặp gỡ trao đổi bàn bạc với phụ huynh tìm ra những biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng khi ở nhà.
Vào đầu chủ điểm tôi lên kế hoạch các nội dung chương trình học của bé. Giờ đón, trả trẻ, tôi nhắc phụ huynh đến xem để phụ huynh biết ở lớp con học những gì?
Trao đổi với phụ huynh trong chủ điểm đó con học cần những đồ dùng gì?  Có màu sắc gì? Để nếu phụ huynh có điều kiện thì phụ huynh có thể tận dụng từ thiên nhiên, đồ dùng sẵn có ở nhà giúp con nhận biết tốt khi ở nhà.
VÍ DỤ: Chủ điểm nhánh đồ dùng gia đình. Tôi trao đổi thống nhất với phụ huynh về một số biện pháp giúp đỡ trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng khi ở nhà như, tận dụng thời gian rảnh rỗi, mọi lúc mọi nơi  những đồ dùng mang màu sắc đỏ - vàng sẵn có ở trong nhà để dạy trẻ phân biệt được tốt hơn.
- Con lấy cho mẹ chiếc mũ màu đỏ
- Hôm nay con mặc áo màu gì?
- Con biết rau có màu gì không?... 
b/  Thông tin góc “ Cha mẹ cần biết”
Thông qua góc tuyên truyền Cha mẹ cần biết, tôi cung cấp cho phụ huynh kết quả cân - đo, khám sức khỏe của trẻ, nội dung các bài thơ, bài hát câu chuyện theo chủ đề trong tuần, các bài tuyên truyền về kinh nghiệm nuôi dạy con nội dung góc tuyên truyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời.
Qua bảng tin, bảng tuyên truyền ở góc Cha mẹ cần biết, giáo viên tuyên truyền đến cha mẹ của trẻ những kết quả giáo dục ở con mình, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi hai chiều với các bậc cha mẹ những vấn đề có liên quan đến trẻ, các thông tin của lớp, thông tin sức khỏe, ngược lại các bậc cha mẹ có thể ghi chép những yêu cầu, đề nghị, thông tin cần trao đổi với giáo viên.
Không chỉ gần gũi cởi mở với phụ huynh trao đổi về tình hình học tập và sức khoẻ của trẻ, tôi còn trao đổi về những kiến thức, bài học trên lớp đến từng phụ huynh. Tôi đã nhận được sự đồng tình và giúp đỡ của phụ huynh, đồng nhất về kiến thức cung cấp cho trẻ, cách giáo dục trẻ nên đa số trẻ rất ngoan, có nề nếp và kết quả đạt được tốt hơn.( Hình 11,12 bảng thông tin cha mẹ cần biết, bảng tuyên truyền )
c/  Thông qua công nghệ thông tin
Sự phát triển của  xã hội kéo theo đó là công nghệ thông tin phát triển. Các bậc phụ huynh có thể dạy con học trực tuyến trên các inten qua zalo.
Từ đó kích thích sự tìm tòi, thích học, thích khám phá và tìm hiểu về màu sắc xung quanh mình ở thế giới bên ngoài.
d/  Thông qua các buổi sinh hoạt, họp phụ huynh, các tiết dạy mẫu
Phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi họp phụ huynh, tổ chức các tiết dạy mẫu mời phụ huynh đến dự để phụ huynh hiểu rõ hơn về một tiết học của các con như thế nào, và cùng để phụ huynh biết rõ hơn về khả năng phân biệt ba màu của con em mình. Từ đó họ có kế hoạch tập luyện cho con, nhất là những bạn còn yếu, chưa theo kịp các bạn.( Hình 13 buổi họp phụ huynh của trường)
6. TỰ HỌC TẬP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
Tinh thần tự học tập để nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao tay nghề trong giảng dạy là việc mà bất cứ giáo viên nào cũng nên làm và phải làm thường xuyên. Xã hội ngày càng tiến bộ, chương trình giáo dục Mầm Non ngày nâng cao chất lượng. Để theo kịp được điều này thì hơn ai hết chính mỗi chúng ta cần ra sức tự học, hay nói cách khác trong mỗi chúng ta nói chung và giáo viên Mầm Non nói riêng phải có một “Nỗi lực”, chính nỗi lực này sẽ giúp chúng ta tiến lên phía trước.
Phương pháp dạy học trong giáo dục mầm non luôn được đổi mới và phát triển vì thế tôi cần phải tự học để tiếp thu, để thay các hình thức giảng dạy mang lại sự hứng thú cho trẻ, hiệu quả cao trong công tác giảng dạy.
Phương pháp tự học đơn giản nhất là tôi thường xuyên trao đổi ý kiến với bạn đồng nghiệp, những người có chuyên môn (Ban hướng chuyên môn của trường). Tôi dành một khoảng thời gian trong ngày để đọc sách báo và truy cập mạng internet. Tôi ghi nhận lại những lời nói hay trong sách, “Yêu màu sắc.” để tìm bài hát mới. “Bé học màu sắc” để tìm hình ảnh có màu sắc sặc sỡ, “ vui học hoạt động nhận biết phân biệt các màu mọi lúc mọi nơi”.
Tôi luôn tham gia đầy đủ những buổi thao giảng rút kinh nghiệm trong giảng dạy, trình bày những ý kiến thắc mắc, đặc biệt trong hoạt động nhận biết phân biệt  để được rút kinh nghiệm.
Trong mỗi tuần tôi dành thời gian để trang trí các mảng tường theo chủ đề bằng những hình ảnh sưu tầm từ sách báo, bằng các sản phẩm vẽ và tô bằng màu nước tôi tự làm, với mục đích nâng cao kỹ năng vẽ, tô màu để phát triển. kỹ năng ghi nhớ về màu sắc.
Mỗi tháng Tôi tham gia làm đồ dùng đồ chơi tự tạo đều đặn để rèn luyện cho đôi tay thêm khéo và thử sức sáng tạo của bản thân
Sau một thời gian vận dụng, Tôi đã gặt hái được những thành công nhất định.
Trước hết, đối với bản thân, Tôi rút ra được cho mình những kinh nghiệm quý báu về cách thức tổ chức cho trẻ hoạt động, học mà chơi, chơi mà học, kiến thức cung cấp cho trẻ một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Điều đó giúp Tôi có thêm niềm tin, lòng yêu nghề và kinh nghiệm cho các môn học khác.
Về mặt tình cảm, qua nhiều giờ hoạt động nhận biết phân biệt với phương pháp đổi mới, trẻ lớp tôi trở nên thân thiện hơn, hoà đồng hơn. Đặc biệt, khả năng giao tiếp phát triển, trẻ học được cách biểu lộ cảm xúc bằng ngôn ngữ, cũng như cách giao tiếp ứng xử, tinh thần tập thể, tính hợp tác…Những đức tính rất cần thiết cho quá trình hình thành nhân cách sau này - điều mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong mỏi ở con mình. Mặt khác hình thành ở trẻ lòng yêu cái đẹp, yêu thương con người nhất là những người thân, tình yêu quê hương làng xóm, lòng yêu kính Bác Hồ, và tình yêu thiên nhiên, cây cối, các con vật. Từ đó sẽ hình thành trong trẻ ý thức bảo vệ môi trường sống (trong đó bao gồm cả môi trường tự nhiên – môi trường xã hội). Bởi một điều tất nhiên, ai trong chúng ta cũng vậy, cái gì mình có yêu quý thì mới ra sức nâng niu giữ gìn và bảo vệ.
  Sự tiến bộ cuả trẻ đã củng cố thêm lòng tin của phụ huynh đối với giáo viên lớp cũng như đối với ngành học Mầm non. Từ đó có thái độ hợp tác hơn trong giáo dục trẻ ở gia đình cũng như ủng hộ các nguyên vật liệu để cô trò có thể làm đồ dùng đồ chơi ở lớp.
Từ những kết quả đạt được tôi đã mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm trên cho bạn đồng nghiệp tại đơn vị, trong tổ khối.
IV. KẾT QUẢ KHI THỰC HIỆN SÁNG KIẾN
Từ những cố gắng thực hiện của bản thân, sự phối hợp nhịp nhàng với  đồng nghiệp,sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu, sự ủng hộ tích cực của các bậc cha mẹ đã giúp lớp học đạt được một số kết quả trong việc dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu đỏ- màu vàng.
Trẻ của lớp có kiến thức tốt hoạt động , luôn được Ban giám hiệu và các cô giáo trong trường khen ngợi.
Trẻ ngày càng thích đến lớp, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động do các cô tổ chức.
Hiệu quả giờ học nhận biết phân biệt được tăng lên rõ rệt. Trẻ hào hứng tham gia, lĩnh hội kiến thức, ghi nhớ chủ định. Qua việc áp dụng các biện pháp trên, tôi thấy trẻ hứng thú và hoạt động tích cực hơn, trẻ tham gia tvào hoạt động nhận biết phân biệt tốt hơn và  nhiệt tình. Cuối tháng 1/2021, tôi tiến hành khảo sát dạt kết quả cụ thể như sau
            BẢNG KHẢO SÁT THÁNG 1/2021
TT  NỘI DUNG GIÁO DỤC TỔNG SỐ  SỐ TRẺ  TỶ LỆ
1   Trẻ đã nhận biết phân biệt được  màu đỏ, màu vàng 31 23  74,19%
2   Trẻ chưa nhận biết phân biệt được  màu đỏ, màu vàng 31 8  25,81%

Qua khảo sát cuối tháng 1 năm 2021 tôi thấy trẻ tiến bộ rõ rệt. Đa phần trẻ có kiến thức và có kỹ năng nhận biết phân biệt màu và ứng dụng màu vào cuộc sống, với kết quả khảo sát trên cho thấy với những biện pháp trên thì tỷ lệ trẻ chưa nhận biết phân biệt được  màu đỏ ,màu vàng khi đến hết tháng 5 là không còn.
Giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc giúp trẻ nhận biết phân biệt  màu đỏ - màu vàng.
Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.
Có thêm kinh nghiệm làm đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên liệu, phế liệu dễ tìm.
Để đạt được mục tiêu đào tạo  con người Việt Nam có kiến thức, ngành học mầm non luôn coi trọng sự nghiệp chăm sóc - giáo dục trẻ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đặt nền tảng cho sự nghiệp giáo dục chung. Việc hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên về giáo dục nhận thức và phát triển toàn diện là nhiệm vụ hết sức khó khăn luôn được đặt hàng đầu. Vì thế chúng ta phải biết kết hợp tốt và chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để chăm sóc nuôi dạy các cháu theo kiến thức khoa học. Có thể nói rằng những điều mà trẻ bắt đầu được tiếp nhận ở độ tuổi này sẽ là nền tảng cho việc học tập của trẻ sau này.Việc cho trẻ nhận biết phân biệt là một hoạt động vô cùng quan trọng đối với trẻ, vì thế giáo viên cần phải xác định, khắc phục mọi khó khăn để tổ chức cho trẻ hoạt động giờ học dưới nhiều hình thức.
Qua việc thực hiện áp dụng những biện pháp trên tôi thấy trẻ hoạt động tích cực hơn, sáng tạo hơn, linh hoạt hơn, nhanh nhẹn và hứng thú hơn.Thay vào sự nhàm chán của trẻ ở những năm học trước bằng sự chú ý, tập trung, giúp trẻ thể hiện được sự khéo léo, trí tưởng tượng và sự thông minh nhanh trí.
Giữa gia đình và nhà trường cần có ý thức trau dồi những kiến thức cơ bản về môn nhận biết phân biệt ở mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoạt động hàng ngày của trẻ.
Mặc dù đã thu được những kết quả đáng kể nhưng bản thân tôi vẫn không ngừng bồi dưỡng chuyên môn cho mình và tiếp tục phát huy những gì đã đạt được, đã làm được, những gì còn tồn tại, cần khắc phục sớm để đưa chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng tốt hơn
C. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ
I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Qua quá trình thực hiện, tôi cũng đúc rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân. Tôi mạnh dạn chia sẻ với các bạn đồng nghiệp:
- Giáo viên cần nắm vững kiến thức chuyên môn.
- Có kế hoạch biện pháp cụ thể giúp trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ- vàng cho trẻ qua các hoạt động.
- Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để có sự giúp đỡ theo yêu cầu của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện.
- Trước khi thực hiện một đề tài phải chuẩn bị chu đáo đồ dùng trực quan cũng như gợi mở kiến thức cho trẻ. Thông qua các hoạt động ở mọi lúc, mọi nơi nhằm giúp trẻ nhận biết phân biệt màu  đỏ- vàng cho trẻ qua các hoạt động.
- Giáo viên không ngừng học hỏi tham khảo tài liệu, tham quan học tập, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và lồng ghép thêm các kỹ năng sống cho trẻ.
- Cần phát huy tính tích cực, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho trẻ bằng các thủ thuật như trò chơi, đồ dùng bắt mắt, môi trường phù hợp.
II. KIẾN NGHỊ
* Đối với Phòng Giáo dục
Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho các giáo viên mầm non chuyên đề về nhận biết phân biệt cho trẻ 24- 36 tháng tuổi,  giúp giáo viên nắm bắt tiếp cận những vấn đề đổi mới.
Tổ chức các tiết dạy giỏi về hoạt động  nhận biết phân biệt cho trẻ 24- 36 tháng tuổi cho giáo viên được học hỏi
* Đối với nhà trường
Trang bị đầy đủ cơ sơ vật chất, đồ dùng dạy học cho cô và trẻ hơn nữa.
 Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học hỏi dự giờ những tiết dạy giỏi, dạy mẫu của trường, của huyện, tham gia dự thi các cấp.
Trên đây là  biện pháp của bản thân trong việc giúp trẻ nhận biết phân biệt màu  đỏ- màu vàng ở trường mầm non nơi tôi công tác.Minh tân ngày 20 tháng 2 năm 2021
                                                                                  Người viết

                                                                                  Phạm  Thị Anh


Trong quá trình dạy trẻ nhận biết phân biệt để giúp trẻ nhận thức sâu sắc, không thể thiếu được đó là truyền thụ kiến thức của giáo viên đến trẻ. Giáo viên cần phải nghiên cứu, tìm tòi để truyền tải những nội dung cần mang đến cho trẻ sao cho trẻ cảm thấy đơn giản, gần gũi mà lại dễ hiểu như vậy giờ học mới có hiệu quả.
Khi mới sinh ra, trẻ chỉ nhận biết màu đen và trắng, nhưng càng lớn lên trẻ càng nhận ra nhiều màu sắc hơn. Đối với lứa tuổi nhà trẻ 25 -36 tháng tuổi, trẻ chỉ có thể nhận biết phân biệt được màu cơ bản đó là màu đỏ - màu vàng.
Mọi sự vật hiện tượng xung qanh trẻ đều mới lạ “Cây cối, con người, động vật, thực vật đều có màu sắc. Màu sắc của sự vật hiện tượng sinh ra từ đâu? Câu hỏi này không ai trả lời được, chỉ biết rằng từ khi con người sinh ra đó thấy mọi sự vật, hiện tượng đều mang một màu sắc riêng biệt phong phú và đa dạng. Nhờ có màu sắc mà con người nhìn nhận cuộc sống, sự vật hiện tượng thường phong phú và đa dạng.Như vậy để khẳng định màu sắc trong tự nhiên rất quan trọng đối với cuộc sống con người và đặc biệt màu sắc lại càng quan trọng hơn nữa đối với trẻ nhỏ.
Để giúp trẻ nhận biết phân biệt được tốt màu  đỏ - màu vàng,  nhất là với trẻ 25-36 tháng tuổi là một vấn đề tôi luôn quan tâm, suy nghĩ nhiều để tìm ra được những biện pháp tốt nhất để dạy trẻ, tôi mạnh dạn đưa ra đề tài: “Biện pháp giúp trẻ nhà trẻ  25 - 36 tháng nhận biết phân biệt màu đỏ- màu vàng.
II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Phạm vi là nghiên cứu các biện pháp giúp trẻ nhà trẻ 25-36 tháng nhận biết phân biệt màu đỏ màu vàng: Phần nhận biết phân biệt, trò chơi củng cố, phần học mọi lúc mọi nơi.
Nghiên cứu hoạt động nhận biết phân biệt màu đỏ,  màu vàng của trẻ Nhà trẻ 25 - 36 tháng Trường Mầm Non Hướng Dương.
III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Giáo viên nắm được phương pháp, linh hoạt, chủ động khi dạy trẻ nhận biết  phân biệt màu đỏ - vàng. Mục đích nghiên cứu của đề tài này là đưa ra các giải pháp để giúp trẻ tri giác các màu sắc sự vật hiện tượng xung quanh một cách chính xác
 Cung cấp cho trẻ những kiến thức để nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng. Là cơ sở để giúp trẻ nhận biết phân biệt các màu sắc khác nhau về thế giới xung quanh. Do đó, việc giúp trẻ sớm làm quen với màu sắc là một cách hiệu quả để tăng khả năng quan sát ở trẻ. Màu sắc giúp tăng khả năng nhận biết thế giới xung quanh. Nhờ đó trẻ tích lũy dần, có sự hiểu biết về  các sự vật, hiện tượng gần gũi bằng cử chỉ, lời nói. Trẻ có thể nói tên, lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ, màu vàng theo yêu cầu. Đây chính là nền tảng để dạy trẻ phát triển lĩnh vực thẩm mĩ ở độ tuổi tiếp theo. Giúp cho trẻ cảm nhận và rung động về cái đẹp, về tính phong phú đa dạng về màu sắc xung quanh trẻ
IV. ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI
Phương pháp trải nghiệm: Đưa ra các phương pháp giúp trẻ thực hành trải nghiệm khi tham gia vào hoạt động học nhận biết phân biệt qua các giờ hoạt động trong ngày của trẻ.
Phương pháp quan sát trực quan:Để biết được có bao nhiêu trẻ trong lớp tích cực, hứng thú tham gia nhận biết phân biệt được màu đỏ, màu vàng và kết quả thu được sau khi tham gia học nhận biết phân biệt và các hoạt động khác.
Phương pháp trò chuyện đàm thoại: Cô cho trẻ tham gia các hoạt động cô hỏi và trò chuyện cùng trẻ, về các chủ đề trong tháng  khuyến khich trẻ nói và trả lời các câu hỏi của cô.
 Phương pháp thực hành, đánh giá. Cho trẻ thực hiện để biết khả năng nhận biết phân màu đỏ, màu vàng của từng trẻ trong lớp nhà trẻ do tôi phụ trách từ đó có cơ sở để đánh giá trẻ qua từng giai đoạn, đánh giá trong ngày hay cuối các chủ đề.
B. PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Như ta từng nhận thấy  25- 36 tháng tuổi thường khám phá thế giới xung quanh chủ yếu bằng các giác quan. Khả năng tri giác, đặc biệt là quan sát, và đặt câu hỏi, tiếp nhận kiến thức từ câu trả lời một cách nhanh nhạy là những đặc điểm phản ánh năng lực học hỏi của một đứa trẻ. Trong đó quan sát là yếu tố đầu tiên và có ảnh hưởng quan trọng đối với quá trình học hỏi.
 Tư duy của trẻ nhờ thế sẽ được kích thích để phát triển, trẻ sẽ nhạy bén, có sự cảm nhận tinh tế với thế giới xung quanh hơn. Năng lực học hỏi cũng nhờ đó sẽ có sự tác động tích cực để không ngừng nâng cao. Màu sắc là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý đầu tiên của trẻ. Màu sắc rất cần cho cuộc sống, có màu sắc thì cuộc sống mới thêm sinh động,
Trẻ nhà trẻ “học mà chơi, chơi mà học” trong khi chơi, trẻ thực sự học để lĩnh hội các khái niện ban đầu hoặc các tri thức tiền khoa học. Biết được tầm quan trọng đó, là giáo viên chúng ta cần phải coi trọng việc tạo ra môi trường giáo dục trẻ bằng những hoạt động thiết thực nhằm phát triển một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.Trí tuệ- Đạo đức- thẩm mỹ- thể lực. Từ đó giúp trẻ hoàn thiện nhân cách, ngôn ngữ, tư duy, phát triển các kỹ năng thực hành, giao tiếp, ứng xử.
Tôi nhận thấy việc nhận biết và phân biệt đỏ, vàng của trẻ là không đồng đều, đặc điểm tâm, sinh lí của mỗi trẻ lại khác nhau. Có trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng rất tốt. Tôi cầm bất cứ đồ dùng, đồ chơi nào trên tay mang một trong  những màu đỏ hay  màu vàng trên cháu đều nhận biết được đúng màu khi được cô hỏi.
Khi tôi cầm đồ chơi có màu đỏ, màu vàng yêu cầu cháu phân biệt màu thì cháu chọn rất chính xác đồ dùng có màu theo yêu cầu của cô.
Nhưng cũng có nhiều trẻ khả năng nhận biết phân biệt màu còn hạn chế. Trong những năm học tôi đă cố gắng rất nhiều trong việc dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ  màu vàng thông qua các bộ môn. Nhận biết tập nói, nhận biết phân biệt, hoạt động với đồ  vật, phát triển vận động. Tôi rèn cho trẻ các kỹ năng nhận biết, phân biệt màu chủ yếu thông qua tiết nhận biết phân biệt và lồng ghép tích hợp. Nhận biết phân biệt thông qua các tiết học khác. Ngoài ra tôi còn dạy trẻ nhận biết phân biết màu đỏ - màu vàng, thông qua các hoạt động ngoài tiết học.
II. THỰC TRẠNG
Tôi nhận thấy việc nhận biết và phân biệt mùa đỏ,  màu vàng của trẻ là không đồng đều, đặc điểm tâm, sinh lí của mỗi trẻ lại khác nhau. Có trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng rất tốt. Tôi cầm bất cứ đồ dùng, đồ chơi nào trên tay mang một trong  những màu đỏ hay màu vàng trên cháu đều nhận biết được đúng màu khi được cô hỏi.
Khi tôi cầm đồ chơi có màu đỏ, màu vàng yêu cầu cháu phân biệt màu thì cháu chọn rất chính xác đồ dùng có màu theo yêu cầu của cô.
Nhưng cũng có nhiều trẻ khả năng nhận biết phân biệt màu còn hạn chế. Trong những năm học tôi đă cố gắng rất nhiều trong việc dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ  màu vàng thông qua các bộ môn. Nhận biết tập nói, nhận biết phân biệt, hoạt động với đồ  vật, phát triển vận động. Tôi rèn cho trẻ các kỹ năng nhận biết, phân biệt màu chủ yếu thông qua tiết nhận biết phân biệt và lồng ghép tích hợp. Nhận biết phân biệt thông qua các tiết học khác. Ngoài ra tôi còn dạy trẻ nhận biết phân biết màu đỏ - màu vàng, thông qua các hoạt động ngoài tiết học.
Năm học 2020-2021 tôi được phân công dạy lớp Nhà trẻ 25 – 36 tháng. Lớp học của tôi có 31 cháu. Trong quá trình thực hiện đề tài này tôi đã gặp thuận lợi, khó khăn như sau
             1.Thuận lợi
 Được sự giúp đỡ, phối hợp nhịp nhàng của giáo viên cùng lớp, cùng  đồng nghiệp ở  trong trường giúp đỡ góp ý về chuyên môn tạo thuận lợi cho việc chăm sóc giáo dục trẻ.
Được sự quan tâm, động viên, chỉ đạo kịp thời của ban giám hiệu. Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ, rút kinh nghiệm cho giáo viên.
Trường, lớp được đầu tư đầy đủ trang thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, giúp giáo viên dễ dàng hơn trong việc cung cấp hình ảnh, kiến thức. Tiết học cũng trở nên sinh động và dễ cuốn hút.
Phụ huynh sẵn sàng ủng hộ các nguyên vật liệu thiên nhiên tạo cơ hội thuận lợi cho giáo viên tổ chức được những tiết học hay, chất lượng.
           2. Khó khăn
    Trong lớp có một số cháu rất hiếu động, bên cạnh đó có một số cháu còn rụt rè, nhút nhát, chưa tự tin nói ra màu sắc nên chưa tích cực tham gia hoạt động.
  Trẻ của lớp, có những trẻ nghỉ học nhiều, chưa quen với nề nếp của lớp vì thế khó khăn trong việc rèn nề nếp học tập. Trẻ ở tuổi này chưa phân biệt được các màu,chóng nhớ mau quên.
  Sự phối hợp với phụ huynh cũng có nhiều khó khăn, đa số phụ huynh của lớp làm nghề cạo mủ cao su, đi làm từ khuya nên có ít thời gian để quan tâm phát triển nhận thức của trẻ. Nhiều phụ huynh còn chưa nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng, cũng như ảnh hưởng của bậc học mầm non đối với trẻ.
Phụ huy chưa hiểu hết được tầm quan trọng của hoạt động nên chưa quan tâm đến vấn đề nhận biết phân biệt màu sắc của con em mình. Đối với họ, chỉ cần con đến lớp được cô giáo chăm sóc yêu thương, đi học về biết hát một vài bài hát, đọc thuộc vài ba câu thơ như vậy là họ đã vui rồi. Họ không nghĩ rằng việc giúp con em mình nhận biết và phân biệt màu sắc đối với trẻ cũng rất quan trọng và cần thiết nên ít nhiều cũng làm ảnh hưởng tới kết quả học tập của lớp.
III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.KHẢO SÁT KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT MÀU ĐỂ CÓ BIỆN PHÁP RÈN TRẺ CHO PHÙ HỢP
Ngay từ đầu năm, tôi bắt đầu quan sát và theo dõi để phát hiện ra những khả năng, kỹ năng riêng của từng trẻ trong nhóm lớp để có biện pháp cụ thể, hiệu quả. Kiểm tra khả năng ghi nhớ vào giờ hoạt động nhận biết phân biệt, ngoài tiết học nhận biết phân biệt còn lồng ghép ở các hoạt động khác và cả trong những giờ đón trả trẻ, hoạt động vui chơi.
Vào đầu năm học Tôi tiến hành khảo sát chất lượng trên từng trẻ để nắm bắt được khả năng nhận biết phân biệt của trẻ trong lớp, từ đó có biện pháp phù hợp
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM THÁNG 9/2020 NHƯ SAU             
  TT    NỘI DUNG GIÁO DỤC TỔNG SỐ SỐ TRẺ TỶ LỆ
1 Trẻ đã nhận biết phân biệt được  màu đỏ, màu vàng 31 14 45,16%
2 Trẻ chưa nhận biết phân biệt được  màu đỏ màu vàng 31 17 54,48%

       2.DẠY TRẺ NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT ĐỎ - VÀNG THÔNG QUA CÁC HOAT ĐỘNG NGOÀI TIẾT HỌC
* Trẻ học nhận biết phân biệt ở hoạt động vui chơi
Trẻ được tiếp xúc với đồ  chơi, các sự vật hiện tượng, vì thế tôi chọn những đồ chơi có màu đỏ - màu vàng phù hợp với từng góc để trẻ chơi, và trong quá trình chơi tôi gợi hỏi trẻ về màu sắc của đồ chơi để trẻ trả lời. Từ đó trẻ lại được khắc sâu khả năng ghi nhớ màu đỏ - màu vàng.
VÍ DỤ: Ở góc phân vai: Chủ đề: “Đồ dùng đồ chơi” tôi cho trẻ chọn trang phục với sở thích của búp bê. Trên người bạn búp bê mặc áo, váy màu gì thì chọn trang phục có màu đó tặng bạn. Trò chơi này vừa kích thích tư duy sáng tạo của trẻ lại vừa giúp trẻ nhận biết phân biệt màu tốt hơn: 
+  Bạn búp bê mặc áo màu gì?
+ Con tìm cho bạn chiếc túi màu vàng
+ Còn bạn búp bê này mặc váy màu gì?
+ Đôi giày đỏ của bạn búp bê đâu rồi?
+ Hôm nay con nấu cho búp bê món gì vậy?
+ Đậu rán có màu gì?
   Ở chủ đề nhánh: “Bé thích quả nào” cũng vậy. Trên tường có 2 có hai loại quả đỏ, vàng và yêu cầu trẻ chọn quả mù vàng và quả màu đỏ: (Hình 1 Trẻ chơi góc hoạt động với đồ vật)
Từ đó trẻ lại được khắc sâu kiến thức nhận biết phân biệt và khả năng ghi nhớ rõ rệt hơn.
* Trẻ học nhận biết phân biệt mọi lúc mọi nơi
Khi cho trẻ chơi, thấy trẻ cầm bất cứ đồ chơi nào trên tay có màu đỏ - màu vàng thì tôi đều hỏi trẻ. Con đang chơi đồ chơi gì? Đồ chơi có màu gì? Để trẻ trả lời.
Giờ ăn phụ với hoa quả: tôi hỏi trẻ: “Con ăn gì? Dưa hấu có màu gì? Đu đủ có màu gì? Quả chuối màu gì?... để trẻ nói tên các màu đó.
Giờ đón trả trẻ giờ chơi tự do tôi luôn trò chuyện gần gũi để trẻ nắm bắt được tâm lý của từng trẻ, khi trò chuyện tôi lấy một vài đồ chơi có màu đỏ - vàng để rèn cho trẻ nhận. Đây là thời điểm phù hợp để trò chuyện với trẻ đặc biệt là những trẻ có kỹ năng nhận biết phân biệt màu chưa thành thạo vì lúc này số trẻ trong lớp ít đi, không đòi hỏi giáo viên phải tập trung nhiều đến trẻ khác.
VÍ DỤ: Vào buổi sáng tôi trò chuyện về chủ điểm những bông hoa đẹp thì tôi chú ý đến màu sắc của các loại hoa để cho trẻ nhận biết:
+ Con biết những loại hoa gì?
+ Bông hoa có màu gì?
+ Ngoài hoa hồng con còn biết những hoa gì nữa?
+ Hoa đồng tiền có những màu gì?
Vào buổi chiều trước khi trẻ ra về tôi hỏi trẻ về những việc trẻ làm trong ngày. Trong lúc chơi tôi hỏi trẻ:
 + Con chơi trò chơi gì?
+ Xếp được cái gì?
+ Đồ chơi màu gì?
* Trẻ học nhận biết phân biệt qua hoạt động dạo chơi :
Qua dạo chơi thăm quan, trẻ tiếp xúc với thiên nhiên và những sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh trẻ, tôi tạo điều kiện để trẻ được qua sát, gợi hỏi để trẻ nói lên màu sắc qua sự vật hiện tượng được nghe và nhìn thấy.
VÍ DỤ: Khi dạo chơi đến vườn hoa. Cô cho trẻ quan sát và tìm bông hoa nào màu đỏ, bông hoa nào màu vàng.(Hình 2, trẻ quan sát hoa màu vàng màu đỏ)
3.DẠY TRẺ NHẬN BIẾT  PHÂN BIỆT MÀU THÔNG QUA QUAN SÁT TRẺ ĐỂ TÌM HIỂU KHẢ NĂNG TƯ DUY, NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT MÀU SẮC CỦA TRẺ
Quan sát trẻ là theo dõi trẻ có mục đích, ghi lại những trẻ nhận biết phân biệt màu tốt, chưa tốt, hay mức độ phân biệt màu của trẻ. Dựa trên kết quả quan sát này tôi thấy được khả năng nhận biết và phân biệt màu của từng trẻ để từ đó có biện pháp phát triển giúp cho trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng tốt hơn.
Mỗi ngày tôi lên kế hoạch quan sát 1-2 trẻ ở một hoạt động nào đó. Sau mỗi buổi làm việc tôi đánh giá trẻ hàng ngày tôi ghi lại những gì quan sát được ở trẻ.
VÍ DỤ: Quan sát cháu Nguyễn Khả Hân, Chu Khả Hân, 36 tháng tuổi. Ngày quan sát 16/12/2020  Nơi quan sát: trong lớp. Mục đích quan sát, khả năng nhận biết phân biệt hình và màu của trẻ. Tôi cho cháu chơi ở góc “Bé chơi với nắp chai”. Cháu sẽ phải tìm nắp chai tương ứng với bông hao có màu sắc tương ứng ở trong bảng để đóng và mở nắp chai
Kết quả như sau: Cháu nhận biết và phân biệt được màu của bông hoa nắp đúng nắm chai có màu giống với bông hoa. (Hình 3 cháu chơi đóng mở nắp chai)
VÍ DỤ: Quan sát cháu Thiên Ân, Yến Nhi,  27 tháng tuổi  Ngày quan sát                       12/11/2020 Nơi quan sát: giờ nhận biết phân biệt. Mục đích quan sát: Khả năng nhận biết phân biệt màu của trẻ. Tôi cho trẻ quan sát hình tam giác, hình tròn ,hình chữ nhật màu đỏ-  màu vàng. Sau đó tôi yêu cầu trẻ nói  tên hình mà trẻ ghép  màu đỏ, đâu là hình màu vàng. Do trẻ còn non nên còn rụt rè chưa dám thực hiện theo yêu cầu của cô. Được sự động viên của cô cháu mạnh dạn chỉ và nói tên màu sắc của hình nhưng lại nói sai màu. Như vậy khả năng nhận biết phân biệt màu của Thiên Ân,Yến Nhi còn hạn chế.
Qua các kết quả quan sát này giúp tôi biết cách điều chỉnh Phuong pháp dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng cho trẻ và lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với nhu cầu của từng trẻ. Từ đó có biện pháp tiếp cận, phân nhóm hoạt động, tạo điều kiện cho trẻ hoạt động theo sở thích, không gò bó, áp đặt trẻ.(Hình 4 trẻ ghep hình  màu đỏ - màu vàng)
4.DẠY TRẺ NHẬN BIẾT MÀU ĐỎ - MÀU VÀNG THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
Trong tiết học, ngoài việc dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng tôi còn lồng ghép tích hợp nội dung nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng vào các tiết học khác bằng cách chuẩn bị đồ dùng trực quan liên quan đến các tiết học. Tranh ảnh đồ vật rất đẹp mắt và chủ yếu những đồ dùng đó đều có màu đỏ - màu vàng để gây sự chú ý thích thú cho trẻ. Trẻ càng chú ý đến hình ảnh trực quan thì việc dạy trẻ nhận biết màu đỏ - màu  vàng càng dễ dàng và hiệu quả hơn.
* Thông qua tiết dạy nhận biết tập nói:
Mỗi  chủ đề, chủ điểm tôi lựa chọn, tôi sử dụng các đồ chơi, tranh ảnh, vật thật có màu đỏ hoặc màu vàng để trẻ gọi tên kèm theo màu sắc. Khi cho trẻ chơi trò chơi để luyện cho trẻ phát âm tôi chọn trò chơi có đồ dùng trực quan mang màu sắc màu đỏ - màu vàng cho trẻ được cầm, được chọn yêu cầu của cô để trẻ phát âm. Từ đó trẻ sẽ hứng thú học hơn và việc lồng ghép, tích hợp nhận biết màu sắc sẽ thuận tiện hơn và sẽ khắc sâu tư duy ghi nhớ hơn.
 VÍ DỤ: Ở chủ điểm “Bản thân” chủ đề nhánh “Bé biết nhiều thứ”, giờ học nhận biết tập nói: “cái bát -cái đĩa”
Tôi chọn bát có màu sắc cơ bản, ít họa tiết
Khi cho trẻ quan sát tập nói tôi hỏi trẻ:
+ Cái bát này màu gì?
+Trong lớp có bạn nào cầm cái bát màu vàng giống cô?
Cho trẻ phát âm nhiều lần: màu đỏ, màu vàng, Từ đó giúp cho trẻ nhận biết ra đỏ, vàng.( Hình 5 trẻ chọn cái bát màu đỏ- cài đĩa màu vàng)
VÍ DỤ: Ở chủ điểm thực vật chủ đề nhánh các quả, giờ học nhận biết tập nói: “Quả cam, quả dưa hấu” .Tôi cho trẻ nhận biết quan sát Quả cam màu vàng, quả dưa hấu màu đỏ. Sau đó tôi cho trẻ chơi trò chơi “Thi xem ai chọn đúng”
Cách chơi: Cô chuẩn bị mỗi bạn một thẻ lô tô quả. Khi cô nói tên quả hoặc nói màu sắc trẻ giơ quả lên và phát âm nhiều lần “Quả cam vàng, quả dưa hấu màu đỏ”. Để củng cố nhận xét màu vàng, màu đỏ tôi cho trẻ chơi trò chơi “Tìm đúng nhà”
Cách chơi: Cô chuẩn bị 2 ngôi nhà, một ngôi nhà đỏ, một ngôi nhà vàng. Cô yêu cầu trẻ lấy một quả cam, quả dưa hấu mà trẻ  thích. Trẻ vừa đi vừa hát, khi cô có hiệu lệnh “Tìm nhà, tìm nhà” bạn nào có quả dưa hấu đỏ sẽ về nhà có quả dưa hấu đỏ, bạn nào có quả cam vàng sẽ về nhà có quả cam màu vàng. Cô kiểm tra và cho trẻ nhắc lại tên quả và màu sắc của quả để trẻ được ghi nhớ một lần nữa. (Hình 6  Trẻ ôn luyện quả dưa hấu màu đỏ - Quả cam màu vàng)
* Thông qua giờ nhận biết phân biệt.
Tôi sử dụng các đồ dùng đồ chơi có màu sắc khác nhau, các dạng kích thước to nhỏ khác nhau, để giúp trẻ nhận biết phân biệt và gây sự tập trung chú ý của trẻ. Bên cạnh đó, tôi còn lồng ghép đan xen các trò chơi gây hứng thú cho trẻ, tránh sự nhàm chán thờ ơ với đồ vật.
 VÍ DỤ : Chủ đề nhánh Đồ dùng đồ chơi của bé: Đề tài: Nhận biết phân biệt: màu đỏ, màu vàng. Tôi cho trẻ quan sát rổ bóng có nhiều màu khác nhau, yêu cầu trẻ lên tìm quả bóng màu đỏ,hoặc màu vàng giơ lên và nói màu đỏ, màu vàng theo yêu cầu của cô.Trẻ lên tìm và phát âm lại theo yêu cầu của cô.
+ Tìm cho cô quả bóng màu đỏ
+ Tìm cho cô quả bóng màu vàng
Ôn luyện củng cố kiến thức cô tổ chức trò chơi “Đội nào chọn đúng” Cô chia lớp thành 2 đội chơi, đội màu đỏ và đội màu vàng. Nhiệm vụ của hai đội là đi trong đường hẹp lên nhặt đúng bóng của đội mình mang về giỏ. Đội đỏ chỉ được nhặt bóng màu đỏ, còn vàng chỉ được lấy bóng, màu vàng.
 VÍ DỤ: Ôn nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng. Cô yêu cầu trẻ tìm và chỉ xung quanh lớp những đồ dùng đồ chơi nào có màu đỏ - màu vàng.
Cô tổ chức các trò chơi cho trẻ. Mỗi trẻ được chọn một chiếc giỏ có màu mà mình thích, sau đó đi hái quả. Trẻ nào có giỏ màu đỏ sẽ hái quả màu đỏ, trẻ nào có giỏ màu vàng sẽ hái quả màu vàng, trẻ nào có giỏ xanh sẽ hái quả màu xanh. Cô kiểm tra và cho trẻ nói tên màu sắc quả, màu sắc giỏ
* Qua giờ hoạt động với đồ vật:
Ở giờ chơi hoạt động với đồ vật tôi không chỉ rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh mà còn tích hợp nhận biết phân biệt màu thông qua đồ dùng, đặt câu hỏi gợi mở, khối gỗ màu gì? Khối gỗ để làm gì?
Thông qua mỗi nhánh trong chủ đề tôi chọn ba màu duy nhất màu  đỏ - màu vàng cho trẻ hoạt động, để từ đó trẻ khắc sâu ghi nhớ về màu sắc cho trẻ về màu này.
VÍ DỤ: Trong tiết xâu vòng. Để củng cố kiến thức của trẻ, tôi cho trẻ xâu vòng đỏ. “Cô có chiếc vòng màu gì đây?”, “Để xâu được chiếc vòng đỏ này cô chọn những hạt vòng màu gì?”, “ Bạn nào giỏi lên tìm giúp cô hạt vòng màu đỏ”. Yêu cầu trẻ chỉ chọn những hạt vòng màu đỏ để xâu. Qua đó trẻ biết phân biệt màu đỏ với các màu khác. Trong lúc trẻ làm cô hỏi trẻ:
+ Con đang làm gì vậy?
+ Bạn búp bê chỉ thích vòng đỏ thôi vậy con phải chọn hạt vòng màu gì?
+ Con đang xâu hạt vòng màu gì? (Hình 7 trẻ xâu vòng tặng cô và bạn)
* Thông qua giờ học tạo hình:
Qua tiết tạo hình tôi chọn ba màu cơ bản đỏ, vàng cho trẻ dán, tô màu, nặn. nhằm gợi hỏi trẻ về màu sắc và từ đó khắc sâu ghi nhớ về hai màu này cho trẻ.
VÍ DỤ: Tiết dán hoa mùa xuân theo màu.
Tôi cho trẻ quan sát tranh mẫu có dán dán hoa theo màu: hoa màu đỏ – hoa vàng. Sau đó yêu cầu trẻ tìm và dán đúng theo mẫu của cô. Từ đó trẻ khắc sâu khả năng nhận biết phân biệt được ba màu đỏ -vàng.
VÍ DỤ: Cho trẻ làm quen với đất nặn.
- Quả cam có màu gì?
- Vậy các con phải chọn đất nặn màu gì?
- Quả cam có dạng gì vậy? Để nặn được quả cam cô phải chọn đất nặn màu gì?
- Đất nặn màu vàng các con sẽ nặn quả gì? Quả cam có dạng gì? (Hình 8 nặn quả cam, dán hình bộng hoa)
* Thông qua hoạt động phát triển vận động: 
Tôi lồng ghép tích hợp cho trẻ nhận biết phân biệt màu sắc qua các dụng cụ thể dục, qua trò chơi. Trẻ chia về các tổ, mỗi tổ một dụng cụ thể dục theo đúng màu quy định. Tổ chim sâu tập với cờ màu đỏ, tổ họa mi tập với tổ chào mào tập với vòng màu vàng. (Hình 9 tập bài tập phát triển chung tập với cờ)
5.TẠO MÔI TRƯỜNG GIÚP TRẺ NHẬN BIẾT TỐT MÀU ĐỎ - MÀU VÀNG
 Người xưa đã có câu “Học bằng chơi, chơi mà học”, trẻ sống trong môi trường tốt thì việc giúp trẻ nhận biết màu sắc thuận lợi hơn, tôi đã chú ý tạo môi trường phong phú đa dạng. Đồ chơi luôn được thay đổi tạo sự mới mẻ, hấp dẫn giúp trẻ lĩnh hội những gì trẻ thấy, qua đó tạo cho trẻ say mê yêu thích tìm tòi khám phá. Tuy nhiên màu của đồ chơi vẫn chủ yếu là màu đỏ -màu vàng.
Tạo môi trường học tập trong lớp phù hợp với chủ điểm. Tùy theo chủ điểm tháng, tôi sắp xếp đồ chơi gọn gàng đẹp mắt, ngang tầm với của trẻ, thật hấp dẫn và thu hút trẻ. Đồ chơi phong phú và nhiều chủng loại màu sắc chủ yếu là các đồ chơi vẫn là màu đỏ - màu vàng, phù hợp với từng chủ điểm.
Góc bé cùng cô kể chuyện tôi sắp xếp các con rối tay ngộ nghĩnh và tranh ảnh về những con vật trong chủ đề. Trẻ được nhìn ngắm, được trực tiếp chơi với con vật, ngoài ra ở mọi lúc mọi nơi tôi gợi sự chú ý của trẻ bằng các câu hỏi trong lớp có những con vật gì?
+Con ếch có màu gì?
+Con gà gáy như thế nào?
+Con gì có mào đỏ?
          +Củ cà rốt màu gì?
+Những loại quả nào có màu đỏ?
+Chiếc ô tô này màu gì?
+Xe cứu hỏa màu gì?
Góc Bé chơi với hình và màu tôi chuẩn bị những bông hoa, các hình vuông tròn, tam giác đều có các - đỏ - vàng để cho trẻ chơi. Ngoài ra tôi còn rèn cho trẻ những kỹ năng khó, trẻ phải lấy được khuy trong chai ra và cho hạt khuy vào được miệng chai theo đúng màu sắc.
Góc Hoạt động với đồ vật có một số hoa, lá, quả tôi đục lỗ để cho trẻ xâu hoa, lá, quả và những hộp cũng có màu sắc đỏ - vàng để cho trẻ chơi lồng tháp, tôi để trên giá đồ chơi ngang tầm với của trẻ, trẻ có thể tự lấy chơi được Môi trường trong lớp với đầy đủ đồ chơi đẹp mắt, được sắp xếp dưới dạng mở giúp tôi rèn luyện lời nói cho trẻ thuận tiện dễ dàng hơn. Qua việc dạy trẻ phân biết phân biệt màu tốt, chưa tốt ở mức độ phân biệt màu của trẻ. Dựa trên kết quả quan sát tôi thấy được khả năng nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng tốt hơn. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giúp trẻ nhận biết và phân biệt màu đỏ - màu vàng. ( Hình 10 cháu thực hành trên mảng tường cháu chọn màu nào)
a/  Qua giờ đón - trả trẻ
 Gia đình và nhà trường là cầu nối quan tong trong việc giáo dục trẻ. Nếu trẻ được  giáo dục ở một trong hai nơi này tốt chưa chắc đã có kết quả giáo dục hiệu quả đến trẻ. Chính vì vậy sự kết hợp giáo dục giữa cha mẹ và cô giáo theo hướng tích cực sẽ là chiếc cầu giúp trẻ đến một tương lai tốt.
Trong thời gian đón - trả trẻ, tôi tranh thủ gặp gỡ trao đổi bàn bạc với phụ huynh tìm ra những biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng khi ở nhà.
Vào đầu chủ điểm tôi lên kế hoạch các nội dung chương trình học của bé. Giờ đón, trả trẻ, tôi nhắc phụ huynh đến xem để phụ huynh biết ở lớp con học những gì?
Trao đổi với phụ huynh trong chủ điểm đó con học cần những đồ dùng gì?  Có màu sắc gì? Để nếu phụ huynh có điều kiện thì phụ huynh có thể tận dụng từ thiên nhiên, đồ dùng sẵn có ở nhà giúp con nhận biết tốt khi ở nhà.
VÍ DỤ: Chủ điểm nhánh đồ dùng gia đình. Tôi trao đổi thống nhất với phụ huynh về một số biện pháp giúp đỡ trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng khi ở nhà như, tận dụng thời gian rảnh rỗi, mọi lúc mọi nơi  những đồ dùng mang màu sắc đỏ - vàng sẵn có ở trong nhà để dạy trẻ phân biệt được tốt hơn.
- Con lấy cho mẹ chiếc mũ màu đỏ
- Hôm nay con mặc áo màu gì?
- Con biết rau có màu gì không?... 
b/  Thông tin góc “ Cha mẹ cần biết”
Thông qua góc tuyên truyền Cha mẹ cần biết, tôi cung cấp cho phụ huynh kết quả cân - đo, khám sức khỏe của trẻ, nội dung các bài thơ, bài hát câu chuyện theo chủ đề trong tuần, các bài tuyên truyền về kinh nghiệm nuôi dạy con nội dung góc tuyên truyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời.
Qua bảng tin, bảng tuyên truyền ở góc Cha mẹ cần biết, giáo viên tuyên truyền đến cha mẹ của trẻ những kết quả giáo dục ở con mình, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi hai chiều với các bậc cha mẹ những vấn đề có liên quan đến trẻ, các thông tin của lớp, thông tin sức khỏe, ngược lại các bậc cha mẹ có thể ghi chép những yêu cầu, đề nghị, thông tin cần trao đổi với giáo viên.
Không chỉ gần gũi cởi mở với phụ huynh trao đổi về tình hình học tập và sức khoẻ của trẻ, tôi còn trao đổi về những kiến thức, bài học trên lớp đến từng phụ huynh. Tôi đã nhận được sự đồng tình và giúp đỡ của phụ huynh, đồng nhất về kiến thức cung cấp cho trẻ, cách giáo dục trẻ nên đa số trẻ rất ngoan, có nề nếp và kết quả đạt được tốt hơn.( Hình 11,12 bảng thông tin cha mẹ cần biết, bảng tuyên truyền )
c/  Thông qua công nghệ thông tin
Sự phát triển của  xã hội kéo theo đó là công nghệ thông tin phát triển. Các bậc phụ huynh có thể dạy con học trực tuyến trên các inten qua zalo.
Từ đó kích thích sự tìm tòi, thích học, thích khám phá và tìm hiểu về màu sắc xung quanh mình ở thế giới bên ngoài.
d/  Thông qua các buổi sinh hoạt, họp phụ huynh, các tiết dạy mẫu
Phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi họp phụ huynh, tổ chức các tiết dạy mẫu mời phụ huynh đến dự để phụ huynh hiểu rõ hơn về một tiết học của các con như thế nào, và cùng để phụ huynh biết rõ hơn về khả năng phân biệt ba màu của con em mình. Từ đó họ có kế hoạch tập luyện cho con, nhất là những bạn còn yếu, chưa theo kịp các bạn.( Hình 13 buổi họp phụ huynh của trường)
6. TỰ HỌC TẬP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
Tinh thần tự học tập để nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao tay nghề trong giảng dạy là việc mà bất cứ giáo viên nào cũng nên làm và phải làm thường xuyên. Xã hội ngày càng tiến bộ, chương trình giáo dục Mầm Non ngày nâng cao chất lượng. Để theo kịp được điều này thì hơn ai hết chính mỗi chúng ta cần ra sức tự học, hay nói cách khác trong mỗi chúng ta nói chung và giáo viên Mầm Non nói riêng phải có một “Nỗi lực”, chính nỗi lực này sẽ giúp chúng ta tiến lên phía trước.
Phương pháp dạy học trong giáo dục mầm non luôn được đổi mới và phát triển vì thế tôi cần phải tự học để tiếp thu, để thay các hình thức giảng dạy mang lại sự hứng thú cho trẻ, hiệu quả cao trong công tác giảng dạy.
Phương pháp tự học đơn giản nhất là tôi thường xuyên trao đổi ý kiến với bạn đồng nghiệp, những người có chuyên môn (Ban hướng chuyên môn của trường). Tôi dành một khoảng thời gian trong ngày để đọc sách báo và truy cập mạng internet. Tôi ghi nhận lại những lời nói hay trong sách, “Yêu màu sắc.” để tìm bài hát mới. “Bé học màu sắc” để tìm hình ảnh có màu sắc sặc sỡ, “ vui học hoạt động nhận biết phân biệt các màu mọi lúc mọi nơi”.
Tôi luôn tham gia đầy đủ những buổi thao giảng rút kinh nghiệm trong giảng dạy, trình bày những ý kiến thắc mắc, đặc biệt trong hoạt động nhận biết phân biệt  để được rút kinh nghiệm.
Trong mỗi tuần tôi dành thời gian để trang trí các mảng tường theo chủ đề bằng những hình ảnh sưu tầm từ sách báo, bằng các sản phẩm vẽ và tô bằng màu nước tôi tự làm, với mục đích nâng cao kỹ năng vẽ, tô màu để phát triển. kỹ năng ghi nhớ về màu sắc.
Mỗi tháng Tôi tham gia làm đồ dùng đồ chơi tự tạo đều đặn để rèn luyện cho đôi tay thêm khéo và thử sức sáng tạo của bản thân
Sau một thời gian vận dụng, Tôi đã gặt hái được những thành công nhất định.
Trước hết, đối với bản thân, Tôi rút ra được cho mình những kinh nghiệm quý báu về cách thức tổ chức cho trẻ hoạt động, học mà chơi, chơi mà học, kiến thức cung cấp cho trẻ một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Điều đó giúp Tôi có thêm niềm tin, lòng yêu nghề và kinh nghiệm cho các môn học khác.
Về mặt tình cảm, qua nhiều giờ hoạt động nhận biết phân biệt với phương pháp đổi mới, trẻ lớp tôi trở nên thân thiện hơn, hoà đồng hơn. Đặc biệt, khả năng giao tiếp phát triển, trẻ học được cách biểu lộ cảm xúc bằng ngôn ngữ, cũng như cách giao tiếp ứng xử, tinh thần tập thể, tính hợp tác…Những đức tính rất cần thiết cho quá trình hình thành nhân cách sau này - điều mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong mỏi ở con mình. Mặt khác hình thành ở trẻ lòng yêu cái đẹp, yêu thương con người nhất là những người thân, tình yêu quê hương làng xóm, lòng yêu kính Bác Hồ, và tình yêu thiên nhiên, cây cối, các con vật. Từ đó sẽ hình thành trong trẻ ý thức bảo vệ môi trường sống (trong đó bao gồm cả môi trường tự nhiên – môi trường xã hội). Bởi một điều tất nhiên, ai trong chúng ta cũng vậy, cái gì mình có yêu quý thì mới ra sức nâng niu giữ gìn và bảo vệ.
  Sự tiến bộ cuả trẻ đã củng cố thêm lòng tin của phụ huynh đối với giáo viên lớp cũng như đối với ngành học Mầm non. Từ đó có thái độ hợp tác hơn trong giáo dục trẻ ở gia đình cũng như ủng hộ các nguyên vật liệu để cô trò có thể làm đồ dùng đồ chơi ở lớp.
Từ những kết quả đạt được tôi đã mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm trên cho bạn đồng nghiệp tại đơn vị, trong tổ khối.
IV. KẾT QUẢ KHI THỰC HIỆN SÁNG KIẾN
Từ những cố gắng thực hiện của bản thân, sự phối hợp nhịp nhàng với  đồng nghiệp,sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu, sự ủng hộ tích cực của các bậc cha mẹ đã giúp lớp học đạt được một số kết quả trong việc dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu đỏ- màu vàng.
Trẻ của lớp có kiến thức tốt hoạt động , luôn được Ban giám hiệu và các cô giáo trong trường khen ngợi.
Trẻ ngày càng thích đến lớp, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động do các cô tổ chức.
Hiệu quả giờ học nhận biết phân biệt được tăng lên rõ rệt. Trẻ hào hứng tham gia, lĩnh hội kiến thức, ghi nhớ chủ định. Qua việc áp dụng các biện pháp trên, tôi thấy trẻ hứng thú và hoạt động tích cực hơn, trẻ tham gia tvào hoạt động nhận biết phân biệt tốt hơn và  nhiệt tình. Cuối tháng 1/2021, tôi tiến hành khảo sát dạt kết quả cụ thể như sau
            BẢNG KHẢO SÁT THÁNG 1/2021
TT  NỘI DUNG GIÁO DỤC TỔNG SỐ  SỐ TRẺ  TỶ LỆ
1   Trẻ đã nhận biết phân biệt được  màu đỏ, màu vàng 31 23  74,19%
2   Trẻ chưa nhận biết phân biệt được  màu đỏ, màu vàng 31 8  25,81%

Qua khảo sát cuối tháng 1 năm 2021 tôi thấy trẻ tiến bộ rõ rệt. Đa phần trẻ có kiến thức và có kỹ năng nhận biết phân biệt màu và ứng dụng màu vào cuộc sống, với kết quả khảo sát trên cho thấy với những biện pháp trên thì tỷ lệ trẻ chưa nhận biết phân biệt được  màu đỏ ,màu vàng khi đến hết tháng 5 là không còn.
Giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc giúp trẻ nhận biết phân biệt  màu đỏ - màu vàng.
Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.
Có thêm kinh nghiệm làm đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên liệu, phế liệu dễ tìm.
Để đạt được mục tiêu đào tạo  con người Việt Nam có kiến thức, ngành học mầm non luôn coi trọng sự nghiệp chăm sóc - giáo dục trẻ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đặt nền tảng cho sự nghiệp giáo dục chung. Việc hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên về giáo dục nhận thức và phát triển toàn diện là nhiệm vụ hết sức khó khăn luôn được đặt hàng đầu. Vì thế chúng ta phải biết kết hợp tốt và chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để chăm sóc nuôi dạy các cháu theo kiến thức khoa học. Có thể nói rằng những điều mà trẻ bắt đầu được tiếp nhận ở độ tuổi này sẽ là nền tảng cho việc học tập của trẻ sau này.Việc cho trẻ nhận biết phân biệt là một hoạt động vô cùng quan trọng đối với trẻ, vì thế giáo viên cần phải xác định, khắc phục mọi khó khăn để tổ chức cho trẻ hoạt động giờ học dưới nhiều hình thức.
Qua việc thực hiện áp dụng những biện pháp trên tôi thấy trẻ hoạt động tích cực hơn, sáng tạo hơn, linh hoạt hơn, nhanh nhẹn và hứng thú hơn.Thay vào sự nhàm chán của trẻ ở những năm học trước bằng sự chú ý, tập trung, giúp trẻ thể hiện được sự khéo léo, trí tưởng tượng và sự thông minh nhanh trí.
Giữa gia đình và nhà trường cần có ý thức trau dồi những kiến thức cơ bản về môn nhận biết phân biệt ở mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoạt động hàng ngày của trẻ.
Mặc dù đã thu được những kết quả đáng kể nhưng bản thân tôi vẫn không ngừng bồi dưỡng chuyên môn cho mình và tiếp tục phát huy những gì đã đạt được, đã làm được, những gì còn tồn tại, cần khắc phục sớm để đưa chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng tốt hơn
C. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ
I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Qua quá trình thực hiện, tôi cũng đúc rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân. Tôi mạnh dạn chia sẻ với các bạn đồng nghiệp:
- Giáo viên cần nắm vững kiến thức chuyên môn.
- Có kế hoạch biện pháp cụ thể giúp trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ- vàng cho trẻ qua các hoạt động.
- Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để có sự giúp đỡ theo yêu cầu của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện.
- Trước khi thực hiện một đề tài phải chuẩn bị chu đáo đồ dùng trực quan cũng như gợi mở kiến thức cho trẻ. Thông qua các hoạt động ở mọi lúc, mọi nơi nhằm giúp trẻ nhận biết phân biệt màu  đỏ- vàng cho trẻ qua các hoạt động.
- Giáo viên không ngừng học hỏi tham khảo tài liệu, tham quan học tập, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và lồng ghép thêm các kỹ năng sống cho trẻ.
- Cần phát huy tính tích cực, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho trẻ bằng các thủ thuật như trò chơi, đồ dùng bắt mắt, môi trường phù hợp.
II. KIẾN NGHỊ
* Đối với Phòng Giáo dục
Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho các giáo viên mầm non chuyên đề về nhận biết phân biệt cho trẻ 24- 36 tháng tuổi,  giúp giáo viên nắm bắt tiếp cận những vấn đề đổi mới.
Tổ chức các tiết dạy giỏi về hoạt động  nhận biết phân biệt cho trẻ 24- 36 tháng tuổi cho giáo viên được học hỏi
* Đối với nhà trường
Trang bị đầy đủ cơ sơ vật chất, đồ dùng dạy học cho cô và trẻ hơn nữa.
 Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học hỏi dự giờ những tiết dạy giỏi, dạy mẫu của trường, của huyện, tham gia dự thi các cấp.
Trên đây là  biện pháp của bản thân trong việc giúp trẻ nhận biết phân biệt màu  đỏ- màu vàng ở trường mầm non nơi tôi công tác.Minh tân ngày 20 tháng 2 năm 2021
                                                                                  Người viết

                                                                                  Phạm  Thị Anh


Trong quá trình dạy trẻ nhận biết phân biệt để giúp trẻ nhận thức sâu sắc, không thể thiếu được đó là truyền thụ kiến thức của giáo viên đến trẻ. Giáo viên cần phải nghiên cứu, tìm tòi để truyền tải những nội dung cần mang đến cho trẻ sao cho trẻ cảm thấy đơn giản, gần gũi mà lại dễ hiểu như vậy giờ học mới có hiệu quả.
Khi mới sinh ra, trẻ chỉ nhận biết màu đen và trắng, nhưng càng lớn lên trẻ càng nhận ra nhiều màu sắc hơn. Đối với lứa tuổi nhà trẻ 25 -36 tháng tuổi, trẻ chỉ có thể nhận biết phân biệt được màu cơ bản đó là màu đỏ - màu vàng.
Mọi sự vật hiện tượng xung qanh trẻ đều mới lạ “Cây cối, con người, động vật, thực vật đều có màu sắc. Màu sắc của sự vật hiện tượng sinh ra từ đâu? Câu hỏi này không ai trả lời được, chỉ biết rằng từ khi con người sinh ra đó thấy mọi sự vật, hiện tượng đều mang một màu sắc riêng biệt phong phú và đa dạng. Nhờ có màu sắc mà con người nhìn nhận cuộc sống, sự vật hiện tượng thường phong phú và đa dạng.Như vậy để khẳng định màu sắc trong tự nhiên rất quan trọng đối với cuộc sống con người và đặc biệt màu sắc lại càng quan trọng hơn nữa đối với trẻ nhỏ.
Để giúp trẻ nhận biết phân biệt được tốt màu  đỏ - màu vàng,  nhất là với trẻ 25-36 tháng tuổi là một vấn đề tôi luôn quan tâm, suy nghĩ nhiều để tìm ra được những biện pháp tốt nhất để dạy trẻ, tôi mạnh dạn đưa ra đề tài: “Biện pháp giúp trẻ nhà trẻ  25 - 36 tháng nhận biết phân biệt màu đỏ- màu vàng.
II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Phạm vi là nghiên cứu các biện pháp giúp trẻ nhà trẻ 25-36 tháng nhận biết phân biệt màu đỏ màu vàng: Phần nhận biết phân biệt, trò chơi củng cố, phần học mọi lúc mọi nơi.
Nghiên cứu hoạt động nhận biết phân biệt màu đỏ,  màu vàng của trẻ Nhà trẻ 25 - 36 tháng Trường Mầm Non Hướng Dương.
III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Giáo viên nắm được phương pháp, linh hoạt, chủ động khi dạy trẻ nhận biết  phân biệt màu đỏ - vàng. Mục đích nghiên cứu của đề tài này là đưa ra các giải pháp để giúp trẻ tri giác các màu sắc sự vật hiện tượng xung quanh một cách chính xác
 Cung cấp cho trẻ những kiến thức để nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng. Là cơ sở để giúp trẻ nhận biết phân biệt các màu sắc khác nhau về thế giới xung quanh. Do đó, việc giúp trẻ sớm làm quen với màu sắc là một cách hiệu quả để tăng khả năng quan sát ở trẻ. Màu sắc giúp tăng khả năng nhận biết thế giới xung quanh. Nhờ đó trẻ tích lũy dần, có sự hiểu biết về  các sự vật, hiện tượng gần gũi bằng cử chỉ, lời nói. Trẻ có thể nói tên, lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ, màu vàng theo yêu cầu. Đây chính là nền tảng để dạy trẻ phát triển lĩnh vực thẩm mĩ ở độ tuổi tiếp theo. Giúp cho trẻ cảm nhận và rung động về cái đẹp, về tính phong phú đa dạng về màu sắc xung quanh trẻ
IV. ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI
Phương pháp trải nghiệm: Đưa ra các phương pháp giúp trẻ thực hành trải nghiệm khi tham gia vào hoạt động học nhận biết phân biệt qua các giờ hoạt động trong ngày của trẻ.
Phương pháp quan sát trực quan:Để biết được có bao nhiêu trẻ trong lớp tích cực, hứng thú tham gia nhận biết phân biệt được màu đỏ, màu vàng và kết quả thu được sau khi tham gia học nhận biết phân biệt và các hoạt động khác.
Phương pháp trò chuyện đàm thoại: Cô cho trẻ tham gia các hoạt động cô hỏi và trò chuyện cùng trẻ, về các chủ đề trong tháng  khuyến khich trẻ nói và trả lời các câu hỏi của cô.
 Phương pháp thực hành, đánh giá. Cho trẻ thực hiện để biết khả năng nhận biết phân màu đỏ, màu vàng của từng trẻ trong lớp nhà trẻ do tôi phụ trách từ đó có cơ sở để đánh giá trẻ qua từng giai đoạn, đánh giá trong ngày hay cuối các chủ đề.
B. PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Như ta từng nhận thấy  25- 36 tháng tuổi thường khám phá thế giới xung quanh chủ yếu bằng các giác quan. Khả năng tri giác, đặc biệt là quan sát, và đặt câu hỏi, tiếp nhận kiến thức từ câu trả lời một cách nhanh nhạy là những đặc điểm phản ánh năng lực học hỏi của một đứa trẻ. Trong đó quan sát là yếu tố đầu tiên và có ảnh hưởng quan trọng đối với quá trình học hỏi.
 Tư duy của trẻ nhờ thế sẽ được kích thích để phát triển, trẻ sẽ nhạy bén, có sự cảm nhận tinh tế với thế giới xung quanh hơn. Năng lực học hỏi cũng nhờ đó sẽ có sự tác động tích cực để không ngừng nâng cao. Màu sắc là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý đầu tiên của trẻ. Màu sắc rất cần cho cuộc sống, có màu sắc thì cuộc sống mới thêm sinh động,
Trẻ nhà trẻ “học mà chơi, chơi mà học” trong khi chơi, trẻ thực sự học để lĩnh hội các khái niện ban đầu hoặc các tri thức tiền khoa học. Biết được tầm quan trọng đó, là giáo viên chúng ta cần phải coi trọng việc tạo ra môi trường giáo dục trẻ bằng những hoạt động thiết thực nhằm phát triển một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.Trí tuệ- Đạo đức- thẩm mỹ- thể lực. Từ đó giúp trẻ hoàn thiện nhân cách, ngôn ngữ, tư duy, phát triển các kỹ năng thực hành, giao tiếp, ứng xử.
Tôi nhận thấy việc nhận biết và phân biệt đỏ, vàng của trẻ là không đồng đều, đặc điểm tâm, sinh lí của mỗi trẻ lại khác nhau. Có trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng rất tốt. Tôi cầm bất cứ đồ dùng, đồ chơi nào trên tay mang một trong  những màu đỏ hay  màu vàng trên cháu đều nhận biết được đúng màu khi được cô hỏi.
Khi tôi cầm đồ chơi có màu đỏ, màu vàng yêu cầu cháu phân biệt màu thì cháu chọn rất chính xác đồ dùng có màu theo yêu cầu của cô.
Nhưng cũng có nhiều trẻ khả năng nhận biết phân biệt màu còn hạn chế. Trong những năm học tôi đă cố gắng rất nhiều trong việc dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ  màu vàng thông qua các bộ môn. Nhận biết tập nói, nhận biết phân biệt, hoạt động với đồ  vật, phát triển vận động. Tôi rèn cho trẻ các kỹ năng nhận biết, phân biệt màu chủ yếu thông qua tiết nhận biết phân biệt và lồng ghép tích hợp. Nhận biết phân biệt thông qua các tiết học khác. Ngoài ra tôi còn dạy trẻ nhận biết phân biết màu đỏ - màu vàng, thông qua các hoạt động ngoài tiết học.
II. THỰC TRẠNG
Tôi nhận thấy việc nhận biết và phân biệt mùa đỏ,  màu vàng của trẻ là không đồng đều, đặc điểm tâm, sinh lí của mỗi trẻ lại khác nhau. Có trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng rất tốt. Tôi cầm bất cứ đồ dùng, đồ chơi nào trên tay mang một trong  những màu đỏ hay màu vàng trên cháu đều nhận biết được đúng màu khi được cô hỏi.
Khi tôi cầm đồ chơi có màu đỏ, màu vàng yêu cầu cháu phân biệt màu thì cháu chọn rất chính xác đồ dùng có màu theo yêu cầu của cô.
Nhưng cũng có nhiều trẻ khả năng nhận biết phân biệt màu còn hạn chế. Trong những năm học tôi đă cố gắng rất nhiều trong việc dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ  màu vàng thông qua các bộ môn. Nhận biết tập nói, nhận biết phân biệt, hoạt động với đồ  vật, phát triển vận động. Tôi rèn cho trẻ các kỹ năng nhận biết, phân biệt màu chủ yếu thông qua tiết nhận biết phân biệt và lồng ghép tích hợp. Nhận biết phân biệt thông qua các tiết học khác. Ngoài ra tôi còn dạy trẻ nhận biết phân biết màu đỏ - màu vàng, thông qua các hoạt động ngoài tiết học.
Năm học 2020-2021 tôi được phân công dạy lớp Nhà trẻ 25 – 36 tháng. Lớp học của tôi có 31 cháu. Trong quá trình thực hiện đề tài này tôi đã gặp thuận lợi, khó khăn như sau
hình 21.Thuận lợi
 Được sự giúp đỡ, phối hợp nhịp nhàng của giáo viên cùng lớp, cùng  đồng nghiệp ở  trong trường giúp đỡ góp ý về chuyên môn tạo thuận lợi cho việc chăm sóc giáo dục trẻ.
Được sự quan tâm, động viên, chỉ đạo kịp thời của ban giám hiệu. Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ, rút kinh nghiệm cho giáo viên.
Trường, lớp được đầu tư đầy đủ trang thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, giúp giáo viên dễ dàng hơn trong việc cung cấp hình ảnh, kiến thức. Tiết học cũng trở nên sinh động và dễ cuốn hút.
Phụ huynh sẵn sàng ủng hộ các nguyên vật liệu thiên nhiên tạo cơ hội thuận lợi cho giáo viên tổ chức được những tiết học hay, chất lượng.
           2. Khó khăn
    Trong lớp có một số cháu rất hiếu động, bên cạnh đó có một số cháu còn rụt rè, nhút nhát, chưa tự tin nói ra màu sắc nên chưa tích cực tham gia hoạt động.
  Trẻ của lớp, có những trẻ nghỉ học nhiều, chưa quen với nề nếp của lớp vì thế khó khăn trong việc rèn nề nếp học tập. Trẻ ở tuổi này chưa phân biệt được các màu,chóng nhớ mau quên.
  Sự phối hợp với phụ huynh cũng có nhiều khó khăn, đa số phụ huynh của lớp làm nghề cạo mủ cao su, đi làm từ khuya nên có ít thời gian để quan tâm phát triển nhận thức của trẻ. Nhiều phụ huynh còn chưa nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng, cũng như ảnh hưởng của bậc học mầm non đối với trẻ.
Phụ huy chưa hiểu hết được tầm quan trọng của hoạt động nên chưa quan tâm đến vấn đề nhận biết phân biệt màu sắc của con em mình. Đối với họ, chỉ cần con đến lớp được cô giáo chăm sóc yêu thương, đi học về biết hát một vài bài hát, đọc thuộc vài ba câu thơ như vậy là họ đã vui rồi. Họ không nghĩ rằng việc giúp con em mình nhận biết và phân biệt màu sắc đối với trẻ cũng rất quan trọng và cần thiết nên ít nhiều cũng làm ảnh hưởng tới kết quả học tập của lớp.
III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.KHẢO SÁT KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT MÀU ĐỂ CÓ BIỆN PHÁP RÈN TRẺ CHO PHÙ HỢP
Ngay từ đầu năm, tôi bắt đầu quan sát và theo dõi để phát hiện ra những khả năng, kỹ năng riêng của từng trẻ trong nhóm lớp để có biện pháp cụ thể, hiệu quả. Kiểm tra khả năng ghi nhớ vào giờ hoạt động nhận biết phân biệt, ngoài tiết học nhận biết phân biệt còn lồng ghép ở các hoạt động khác và cả trong những giờ đón trả trẻ, hoạt động vui chơi.
Vào đầu năm học Tôi tiến hành khảo sát chất lượng trên từng trẻ để nắm bắt được khả năng nhận biết phân biệt của trẻ trong lớp, từ đó có biện pháp phù hợp
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM THÁNG 9/2020 NHƯ SAU             
  TT    NỘI DUNG GIÁO DỤC TỔNG SỐ SỐ TRẺ TỶ LỆ
1 Trẻ đã nhận biết phân biệt được  màu đỏ, màu vàng 31 14 45,16%
2 Trẻ chưa nhận biết phân biệt được  màu đỏ màu vàng 31 17 54,48%

       2.DẠY TRẺ NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT ĐỎ - VÀNG THÔNG QUA CÁC HOAT ĐỘNG NGOÀI TIẾT HỌC
* Trẻ học nhận biết phân biệt ở hoạt động vui chơi
Trẻ được tiếp xúc với đồ  chơi, các sự vật hiện tượng, vì thế tôi chọn những đồ chơi có màu đỏ - màu vàng phù hợp với từng góc để trẻ chơi, và trong quá trình chơi tôi gợi hỏi trẻ về màu sắc của đồ chơi để trẻ trả lời. Từ đó trẻ lại được khắc sâu khả năng ghi nhớ màu đỏ - màu vàng.
VÍ DỤ: Ở góc phân vai: Chủ đề: “Đồ dùng đồ chơi” tôi cho trẻ chọn trang phục với sở thích của búp bê. Trên người bạn búp bê mặc áo, váy màu gì thì chọn trang phục có màu đó tặng bạn. Trò chơi này vừa kích thích tư duy sáng tạo của trẻ lại vừa giúp trẻ nhận biết phân biệt màu tốt hơn: 
+  Bạn búp bê mặc áo màu gì?
+ Con tìm cho bạn chiếc túi màu vàng
+ Còn bạn búp bê này mặc váy màu gì?
+ Đôi giày đỏ của bạn búp bê đâu rồi?
+ Hôm nay con nấu cho búp bê món gì vậy?
+ Đậu rán có màu gì?
   Ở chủ đề nhánh: “Bé thích quả nào” cũng vậy. Trên tường có 2 có hai loại quả đỏ, vàng và yêu cầu trẻ chọn quả mù vàng và quả màu đỏ: (Hình 1 Trẻ chơi góc hoạt động với đồ vật)
Từ đó trẻ lại được khắc sâu kiến thức nhận biết phân biệt và khả năng ghi nhớ rõ rệt hơn.
* Trẻ học nhận biết phân biệt mọi lúc mọi nơi
Khi cho trẻ chơi, thấy trẻ cầm bất cứ đồ chơi nào trên tay có màu đỏ - màu vàng thì tôi đều hỏi trẻ. Con đang chơi đồ chơi gì? Đồ chơi có màu gì? Để trẻ trả lời.
Giờ ăn phụ với hoa quả: tôi hỏi trẻ: “Con ăn gì? Dưa hấu có màu gì? Đu đủ có màu gì? Quả chuối màu gì?... để trẻ nói tên các màu đó.
Giờ đón trả trẻ giờ chơi tự do tôi luôn trò chuyện gần gũi để trẻ nắm bắt được tâm lý của từng trẻ, khi trò chuyện tôi lấy một vài đồ chơi có màu đỏ - vàng để rèn cho trẻ nhận. Đây là thời điểm phù hợp để trò chuyện với trẻ đặc biệt là những trẻ có kỹ năng nhận biết phân biệt màu chưa thành thạo vì lúc này số trẻ trong lớp ít đi, không đòi hỏi giáo viên phải tập trung nhiều đến trẻ khác.
VÍ DỤ: Vào buổi sáng tôi trò chuyện về chủ điểm những bông hoa đẹp thì tôi chú ý đến màu sắc của các loại hoa để cho trẻ nhận biết:
+ Con biết những loại hoa gì?
+ Bông hoa có màu gì?
+ Ngoài hoa hồng con còn biết những hoa gì nữa?
+ Hoa đồng tiền có những màu gì?
Vào buổi chiều trước khi trẻ ra về tôi hỏi trẻ về những việc trẻ làm trong ngày. Trong lúc chơi tôi hỏi trẻ:
 + Con chơi trò chơi gì?
+ Xếp được cái gì?
+ Đồ chơi màu gì?
* Trẻ học nhận biết phân biệt qua hoạt động dạo chơi :
Qua dạo chơi thăm quan, trẻ tiếp xúc với thiên nhiên và những sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh trẻ, tôi tạo điều kiện để trẻ được qua sát, gợi hỏi để trẻ nói lên màu sắc qua sự vật hiện tượng được nghe và nhìn thấy.
VÍ DỤ: Khi dạo chơi đến vườn hoa. Cô cho trẻ quan sát và tìm bông hoa nào màu đỏ, bông hoa nào màu vàng.(Hình 2, trẻ quan sát hoa màu vàng màu đỏ)
3.DẠY TRẺ NHẬN BIẾT  PHÂN BIỆT MÀU THÔNG QUA QUAN SÁT TRẺ ĐỂ TÌM HIỂU KHẢ NĂNG TƯ DUY, NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT MÀU SẮC CỦA TRẺ
Quan sát trẻ là theo dõi trẻ có mục đích, ghi lại những trẻ nhận biết phân biệt màu tốt, chưa tốt, hay mức độ phân biệt màu của trẻ. Dựa trên kết quả quan sát này tôi thấy được khả năng nhận biết và phân biệt màu của từng trẻ để từ đó có biện pháp phát triển giúp cho trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng tốt hơn.
Mỗi ngày tôi lên kế hoạch quan sát 1-2 trẻ ở một hoạt động nào đó. Sau mỗi buổi làm việc tôi đánh giá trẻ hàng ngày tôi ghi lại những gì quan sát được ở trẻ.
VÍ DỤ: Quan sát cháu Nguyễn Khả Hân, Chu Khả Hân, 36 tháng tuổi. Ngày quan sát 16/12/2020  Nơi quan sát: trong lớp. Mục đích quan sát, khả năng nhận biết phân biệt hình và màu của trẻ. Tôi cho cháu chơi ở góc “Bé chơi với nắp chai”. Cháu sẽ phải tìm nắp chai tương ứng với bông hao có màu sắc tương ứng ở trong bảng để đóng và mở nắp chai
Kết quả như sau: Cháu nhận biết và phân biệt được màu của bông hoa nắp đúng nắm chai có màu giống với bông hoa. (Hình 3 cháu chơi đóng mở nắp chai)
VÍ DỤ: Quan sát cháu Thiên Ân, Yến Nhi,  27 tháng tuổi  Ngày quan sát                       12/11/2020 Nơi quan sát: giờ nhận biết phân biệt. Mục đích quan sát: Khả năng nhận biết phân biệt màu của trẻ. Tôi cho trẻ quan sát hình tam giác, hình tròn ,hình chữ nhật màu đỏ-  màu vàng. Sau đó tôi yêu cầu trẻ nói  tên hình mà trẻ ghép  màu đỏ, đâu là hình màu vàng. Do trẻ còn non nên còn rụt rè chưa dám thực hiện theo yêu cầu của cô. Được sự động viên của cô cháu mạnh dạn chỉ và nói tên màu sắc của hình nhưng lại nói sai màu. Như vậy khả năng nhận biết phân biệt màu của Thiên Ân,Yến Nhi còn hạn chế.
Qua các kết quả quan sát này giúp tôi biết cách điều chỉnh Phuong pháp dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng cho trẻ và lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với nhu cầu của từng trẻ. Từ đó có biện pháp tiếp cận, phân nhóm hoạt động, tạo điều kiện cho trẻ hoạt động theo sở thích, không gò bó, áp đặt trẻ.(Hình 4 trẻ ghep hình  màu đỏ - màu vàng)
4.DẠY TRẺ NHẬN BIẾT MÀU ĐỎ - MÀU VÀNG THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
Trong tiết học, ngoài việc dạy trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng tôi còn lồng ghép tích hợp nội dung nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng vào các tiết học khác bằng cách chuẩn bị đồ dùng trực quan liên quan đến các tiết học. Tranh ảnh đồ vật rất đẹp mắt và chủ yếu những đồ dùng đó đều có màu đỏ - màu vàng để gây sự chú ý thích thú cho trẻ. Trẻ càng chú ý đến hình ảnh trực quan thì việc dạy trẻ nhận biết màu đỏ - màu  vàng càng dễ dàng và hiệu quả hơn.
* Thông qua tiết dạy nhận biết tập nói:
Mỗi  chủ đề, chủ điểm tôi lựa chọn, tôi sử dụng các đồ chơi, tranh ảnh, vật thật có màu đỏ hoặc màu vàng để trẻ gọi tên kèm theo màu sắc. Khi cho trẻ chơi trò chơi để luyện cho trẻ phát âm tôi chọn trò chơi có đồ dùng trực quan mang màu sắc màu đỏ - màu vàng cho trẻ được cầm, được chọn yêu cầu của cô để trẻ phát âm. Từ đó trẻ sẽ hứng thú học hơn và việc lồng ghép, tích hợp nhận biết màu sắc sẽ thuận tiện hơn và sẽ khắc sâu tư duy ghi nhớ hơn.
 VÍ DỤ: Ở chủ điểm “Bản thân” chủ đề nhánh “Bé biết nhiều thứ”, giờ học nhận biết tập nói: “cái bát -cái đĩa”
Tôi chọn bát có màu sắc cơ bản, ít họa tiết
Khi cho trẻ quan sát tập nói tôi hỏi trẻ:
+ Cái bát này màu gì?
+Trong lớp có bạn nào cầm cái bát màu vàng giống cô?
Cho trẻ phát âm nhiều lần: màu đỏ, màu vàng, Từ đó giúp cho trẻ nhận biết ra đỏ, vàng.( Hình 5 trẻ chọn cái bát màu đỏ- cài đĩa màu vàng)
VÍ DỤ: Ở chủ điểm thực vật chủ đề nhánh các quả, giờ học nhận biết tập nói: “Quả cam, quả dưa hấu” .Tôi cho trẻ nhận biết quan sát Quả cam màu vàng, quả dưa hấu màu đỏ. Sau đó tôi cho trẻ chơi trò chơi “Thi xem ai chọn đúng”
Cách chơi: Cô chuẩn bị mỗi bạn một thẻ lô tô quả. Khi cô nói tên quả hoặc nói màu sắc trẻ giơ quả lên và phát âm nhiều lần “Quả cam vàng, quả dưa hấu màu đỏ”. Để củng cố nhận xét màu vàng, màu đỏ tôi cho trẻ chơi trò chơi “Tìm đúng nhà”
Cách chơi: Cô chuẩn bị 2 ngôi nhà, một ngôi nhà đỏ, một ngôi nhà vàng. Cô yêu cầu trẻ lấy một quả cam, quả dưa hấu mà trẻ  thích. Trẻ vừa đi vừa hát, khi cô có hiệu lệnh “Tìm nhà, tìm nhà” bạn nào có quả dưa hấu đỏ sẽ về nhà có quả dưa hấu đỏ, bạn nào có quả cam vàng sẽ về nhà có quả cam màu vàng. Cô kiểm tra và cho trẻ nhắc lại tên quả và màu sắc của quả để trẻ được ghi nhớ một lần nữa. (Hình 6  Trẻ ôn luyện quả dưa hấu màu đỏ - Quả cam màu vàng)
* Thông qua giờ nhận biết phân biệt.
Tôi sử dụng các đồ dùng đồ chơi có màu sắc khác nhau, các dạng kích thước to nhỏ khác nhau, để giúp trẻ nhận biết phân biệt và gây sự tập trung chú ý của trẻ. Bên cạnh đó, tôi còn lồng ghép đan xen các trò chơi gây hứng thú cho trẻ, tránh sự nhàm chán thờ ơ với đồ vật.
 VÍ DỤ : Chủ đề nhánh Đồ dùng đồ chơi của bé: Đề tài: Nhận biết phân biệt: màu đỏ, màu vàng. Tôi cho trẻ quan sát rổ bóng có nhiều màu khác nhau, yêu cầu trẻ lên tìm quả bóng màu đỏ,hoặc màu vàng giơ lên và nói màu đỏ, màu vàng theo yêu cầu của cô.Trẻ lên tìm và phát âm lại theo yêu cầu của cô.
+ Tìm cho cô quả bóng màu đỏ
+ Tìm cho cô quả bóng màu vàng
Ôn luyện củng cố kiến thức cô tổ chức trò chơi “Đội nào chọn đúng” Cô chia lớp thành 2 đội chơi, đội màu đỏ và đội màu vàng. Nhiệm vụ của hai đội là đi trong đường hẹp lên nhặt đúng bóng của đội mình mang về giỏ. Đội đỏ chỉ được nhặt bóng màu đỏ, còn vàng chỉ được lấy bóng, màu vàng.
 VÍ DỤ: Ôn nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng. Cô yêu cầu trẻ tìm và chỉ xung quanh lớp những đồ dùng đồ chơi nào có màu đỏ - màu vàng.
Cô tổ chức các trò chơi cho trẻ. Mỗi trẻ được chọn một chiếc giỏ có màu mà mình thích, sau đó đi hái quả. Trẻ nào có giỏ màu đỏ sẽ hái quả màu đỏ, trẻ nào có giỏ màu vàng sẽ hái quả màu vàng, trẻ nào có giỏ xanh sẽ hái quả màu xanh. Cô kiểm tra và cho trẻ nói tên màu sắc quả, màu sắc giỏ
* Qua giờ hoạt động với đồ vật:
Ở giờ chơi hoạt động với đồ vật tôi không chỉ rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh mà còn tích hợp nhận biết phân biệt màu thông qua đồ dùng, đặt câu hỏi gợi mở, khối gỗ màu gì? Khối gỗ để làm gì?
Thông qua mỗi nhánh trong chủ đề tôi chọn ba màu duy nhất màu  đỏ - màu vàng cho trẻ hoạt động, để từ đó trẻ khắc sâu ghi nhớ về màu sắc cho trẻ về màu này.
VÍ DỤ: Trong tiết xâu vòng. Để củng cố kiến thức của trẻ, tôi cho trẻ xâu vòng đỏ. “Cô có chiếc vòng màu gì đây?”, “Để xâu được chiếc vòng đỏ này cô chọn những hạt vòng màu gì?”, “ Bạn nào giỏi lên tìm giúp cô hạt vòng màu đỏ”. Yêu cầu trẻ chỉ chọn những hạt vòng màu đỏ để xâu. Qua đó trẻ biết phân biệt màu đỏ với các màu khác. Trong lúc trẻ làm cô hỏi trẻ:
+ Con đang làm gì vậy?
+ Bạn búp bê chỉ thích vòng đỏ thôi vậy con phải chọn hạt vòng màu gì?
+ Con đang xâu hạt vòng màu gì? (Hình 7 trẻ xâu vòng tặng cô và bạn)
* Thông qua giờ học tạo hình:
Qua tiết tạo hình tôi chọn ba màu cơ bản đỏ, vàng cho trẻ dán, tô màu, nặn. nhằm gợi hỏi trẻ về màu sắc và từ đó khắc sâu ghi nhớ về hai màu này cho trẻ.
VÍ DỤ: Tiết dán hoa mùa xuân theo màu.
Tôi cho trẻ quan sát tranh mẫu có dán dán hoa theo màu: hoa màu đỏ – hoa vàng. Sau đó yêu cầu trẻ tìm và dán đúng theo mẫu của cô. Từ đó trẻ khắc sâu khả năng nhận biết phân biệt được ba màu đỏ -vàng.
VÍ DỤ: Cho trẻ làm quen với đất nặn.
- Quả cam có màu gì?
- Vậy các con phải chọn đất nặn màu gì?
- Quả cam có dạng gì vậy? Để nặn được quả cam cô phải chọn đất nặn màu gì?
- Đất nặn màu vàng các con sẽ nặn quả gì? Quả cam có dạng gì? (Hình 8 nặn quả cam, dán hình bộng hoa)
* Thông qua hoạt động phát triển vận động: 
Tôi lồng ghép tích hợp cho trẻ nhận biết phân biệt màu sắc qua các dụng cụ thể dục, qua trò chơi. Trẻ chia về các tổ, mỗi tổ một dụng cụ thể dục theo đúng màu quy định. Tổ chim sâu tập với cờ màu đỏ, tổ họa mi tập với tổ chào mào tập với vòng màu vàng. (Hình 9 tập bài tập phát triển chung tập với cờ)
5.TẠO MÔI TRƯỜNG GIÚP TRẺ NHẬN BIẾT TỐT MÀU ĐỎ - MÀU VÀNG
 Người xưa đã có câu “Học bằng chơi, chơi mà học”, trẻ sống trong môi trường tốt thì việc giúp trẻ nhận biết màu sắc thuận lợi hơn, tôi đã chú ý tạo môi trường phong phú đa dạng. Đồ chơi luôn được thay đổi tạo sự mới mẻ, hấp dẫn giúp trẻ lĩnh hội những gì trẻ thấy, qua đó tạo cho trẻ say mê yêu thích tìm tòi khám phá. Tuy nhiên màu của đồ chơi vẫn chủ yếu là màu đỏ -màu vàng.
Tạo môi trường học tập trong lớp phù hợp với chủ điểm. Tùy theo chủ điểm tháng, tôi sắp xếp đồ chơi gọn gàng đẹp mắt, ngang tầm với của trẻ, thật hấp dẫn và thu hút trẻ. Đồ chơi phong phú và nhiều chủng loại màu sắc chủ yếu là các đồ chơi vẫn là màu đỏ - màu vàng, phù hợp với từng chủ điểm.
Góc bé cùng cô kể chuyện tôi sắp xếp các con rối tay ngộ nghĩnh và tranh ảnh về những con vật trong chủ đề. Trẻ được nhìn ngắm, được trực tiếp chơi với con vật, ngoài ra ở mọi lúc mọi nơi tôi gợi sự chú ý của trẻ bằng các câu hỏi trong lớp có những con vật gì?
+Con ếch có màu gì?
+Con gà gáy như thế nào?
+Con gì có mào đỏ?
          +Củ cà rốt màu gì?
+Những loại quả nào có màu đỏ?
+Chiếc ô tô này màu gì?
+Xe cứu hỏa màu gì?
Góc Bé chơi với hình và màu tôi chuẩn bị những bông hoa, các hình vuông tròn, tam giác đều có các - đỏ - vàng để cho trẻ chơi. Ngoài ra tôi còn rèn cho trẻ những kỹ năng khó, trẻ phải lấy được khuy trong chai ra và cho hạt khuy vào được miệng chai theo đúng màu sắc.
Góc Hoạt động với đồ vật có một số hoa, lá, quả tôi đục lỗ để cho trẻ xâu hoa, lá, quả và những hộp cũng có màu sắc đỏ - vàng để cho trẻ chơi lồng tháp, tôi để trên giá đồ chơi ngang tầm với của trẻ, trẻ có thể tự lấy chơi được Môi trường trong lớp với đầy đủ đồ chơi đẹp mắt, được sắp xếp dưới dạng mở giúp tôi rèn luyện lời nói cho trẻ thuận tiện dễ dàng hơn. Qua việc dạy trẻ phân biết phân biệt màu tốt, chưa tốt ở mức độ phân biệt màu của trẻ. Dựa trên kết quả quan sát tôi thấy được khả năng nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng tốt hơn. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giúp trẻ nhận biết và phân biệt màu đỏ - màu vàng. ( Hình 10 cháu thực hành trên mảng tường cháu chọn màu nào)
a/  Qua giờ đón - trả trẻ
 Gia đình và nhà trường là cầu nối quan tong trong việc giáo dục trẻ. Nếu trẻ được  giáo dục ở một trong hai nơi này tốt chưa chắc đã có kết quả giáo dục hiệu quả đến trẻ. Chính vì vậy sự kết hợp giáo dục giữa cha mẹ và cô giáo theo hướng tích cực sẽ là chiếc cầu giúp trẻ đến một tương lai tốt.
Trong thời gian đón - trả trẻ, tôi tranh thủ gặp gỡ trao đổi bàn bạc với phụ huynh tìm ra những biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng khi ở nhà.
Vào đầu chủ điểm tôi lên kế hoạch các nội dung chương trình học của bé. Giờ đón, trả trẻ, tôi nhắc phụ huynh đến xem để phụ huynh biết ở lớp con học những gì?
Trao đổi với phụ huynh trong chủ điểm đó con học cần những đồ dùng gì?  Có màu sắc gì? Để nếu phụ huynh có điều kiện thì phụ huynh có thể tận dụng từ thiên nhiên, đồ dùng sẵn có ở nhà giúp con nhận biết tốt khi ở nhà.
VÍ DỤ: Chủ điểm nhánh đồ dùng gia đình. Tôi trao đổi thống nhất với phụ huynh về một số biện pháp giúp đỡ trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ - màu vàng khi ở nhà như, tận dụng thời gian rảnh rỗi, mọi lúc mọi nơi  những đồ dùng mang màu sắc đỏ - vàng sẵn có ở trong nhà để dạy trẻ phân biệt được tốt hơn.
- Con lấy cho mẹ chiếc mũ màu đỏ
- Hôm nay con mặc áo màu gì?
- Con biết rau có màu gì không?... 
b/  Thông tin góc “ Cha mẹ cần biết”
Thông qua góc tuyên truyền Cha mẹ cần biết, tôi cung cấp cho phụ huynh kết quả cân - đo, khám sức khỏe của trẻ, nội dung các bài thơ, bài hát câu chuyện theo chủ đề trong tuần, các bài tuyên truyền về kinh nghiệm nuôi dạy con nội dung góc tuyên truyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời.
Qua bảng tin, bảng tuyên truyền ở góc Cha mẹ cần biết, giáo viên tuyên truyền đến cha mẹ của trẻ những kết quả giáo dục ở con mình, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi hai chiều với các bậc cha mẹ những vấn đề có liên quan đến trẻ, các thông tin của lớp, thông tin sức khỏe, ngược lại các bậc cha mẹ có thể ghi chép những yêu cầu, đề nghị, thông tin cần trao đổi với giáo viên.
Không chỉ gần gũi cởi mở với phụ huynh trao đổi về tình hình học tập và sức khoẻ của trẻ, tôi còn trao đổi về những kiến thức, bài học trên lớp đến từng phụ huynh. Tôi đã nhận được sự đồng tình và giúp đỡ của phụ huynh, đồng nhất về kiến thức cung cấp cho trẻ, cách giáo dục trẻ nên đa số trẻ rất ngoan, có nề nếp và kết quả đạt được tốt hơn.( Hình 11,12 bảng thông tin cha mẹ cần biết, bảng tuyên truyền )
c/  Thông qua công nghệ thông tin
Sự phát triển của  xã hội kéo theo đó là công nghệ thông tin phát triển. Các bậc phụ huynh có thể dạy con học trực tuyến trên các inten qua zalo.
Từ đó kích thích sự tìm tòi, thích học, thích khám phá và tìm hiểu về màu sắc xung quanh mình ở thế giới bên ngoài.
d/  Thông qua các buổi sinh hoạt, họp phụ huynh, các tiết dạy mẫu
Phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi họp phụ huynh, tổ chức các tiết dạy mẫu mời phụ huynh đến dự để phụ huynh hiểu rõ hơn về một tiết học của các con như thế nào, và cùng để phụ huynh biết rõ hơn về khả năng phân biệt ba màu của con em mình. Từ đó họ có kế hoạch tập luyện cho con, nhất là những bạn còn yếu, chưa theo kịp các bạn.( Hình 13 buổi họp phụ huynh của trường)
6. TỰ HỌC TẬP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
Tinh thần tự học tập để nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao tay nghề trong giảng dạy là việc mà bất cứ giáo viên nào cũng nên làm và phải làm thường xuyên. Xã hội ngày càng tiến bộ, chương trình giáo dục Mầm Non ngày nâng cao chất lượng. Để theo kịp được điều này thì hơn ai hết chính mỗi chúng ta cần ra sức tự học, hay nói cách khác trong mỗi chúng ta nói chung và giáo viên Mầm Non nói riêng phải có một “Nỗi lực”, chính nỗi lực này sẽ giúp chúng ta tiến lên phía trước.
Phương pháp dạy học trong giáo dục mầm non luôn được đổi mới và phát triển vì thế tôi cần phải tự học để tiếp thu, để thay các hình thức giảng dạy mang lại sự hứng thú cho trẻ, hiệu quả cao trong công tác giảng dạy.
Phương pháp tự học đơn giản nhất là tôi thường xuyên trao đổi ý kiến với bạn đồng nghiệp, những người có chuyên môn (Ban hướng chuyên môn của trường). Tôi dành một khoảng thời gian trong ngày để đọc sách báo và truy cập mạng internet. Tôi ghi nhận lại những lời nói hay trong sách, “Yêu màu sắc.” để tìm bài hát mới. “Bé học màu sắc” để tìm hình ảnh có màu sắc sặc sỡ, “ vui học hoạt động nhận biết phân biệt các màu mọi lúc mọi nơi”.
Tôi luôn tham gia đầy đủ những buổi thao giảng rút kinh nghiệm trong giảng dạy, trình bày những ý kiến thắc mắc, đặc biệt trong hoạt động nhận biết phân biệt  để được rút kinh nghiệm.
Trong mỗi tuần tôi dành thời gian để trang trí các mảng tường theo chủ đề bằng những hình ảnh sưu tầm từ sách báo, bằng các sản phẩm vẽ và tô bằng màu nước tôi tự làm, với mục đích nâng cao kỹ năng vẽ, tô màu để phát triển. kỹ năng ghi nhớ về màu sắc.
Mỗi tháng Tôi tham gia làm đồ dùng đồ chơi tự tạo đều đặn để rèn luyện cho đôi tay thêm khéo và thử sức sáng tạo của bản thân
Sau một thời gian vận dụng, Tôi đã gặt hái được những thành công nhất định.
Trước hết, đối với bản thân, Tôi rút ra được cho mình những kinh nghiệm quý báu về cách thức tổ chức cho trẻ hoạt động, học mà chơi, chơi mà học, kiến thức cung cấp cho trẻ một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Điều đó giúp Tôi có thêm niềm tin, lòng yêu nghề và kinh nghiệm cho các môn học khác.
Về mặt tình cảm, qua nhiều giờ hoạt động nhận biết phân biệt với phương pháp đổi mới, trẻ lớp tôi trở nên thân thiện hơn, hoà đồng hơn. Đặc biệt, khả năng giao tiếp phát triển, trẻ học được cách biểu lộ cảm xúc bằng ngôn ngữ, cũng như cách giao tiếp ứng xử, tinh thần tập thể, tính hợp tác…Những đức tính rất cần thiết cho quá trình hình thành nhân cách sau này - điều mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong mỏi ở con mình. Mặt khác hình thành ở trẻ lòng yêu cái đẹp, yêu thương con người nhất là những người thân, tình yêu quê hương làng xóm, lòng yêu kính Bác Hồ, và tình yêu thiên nhiên, cây cối, các con vật. Từ đó sẽ hình thành trong trẻ ý thức bảo vệ môi trường sống (trong đó bao gồm cả môi trường tự nhiên – môi trường xã hội). Bởi một điều tất nhiên, ai trong chúng ta cũng vậy, cái gì mình có yêu quý thì mới ra sức nâng niu giữ gìn và bảo vệ.
  Sự tiến bộ cuả trẻ đã củng cố thêm lòng tin của phụ huynh đối với giáo viên lớp cũng như đối với ngành học Mầm non. Từ đó có thái độ hợp tác hơn trong giáo dục trẻ ở gia đình cũng như ủng hộ các nguyên vật liệu để cô trò có thể làm đồ dùng đồ chơi ở lớp.
Từ những kết quả đạt được tôi đã mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm trên cho bạn đồng nghiệp tại đơn vị, trong tổ khối.
IV. KẾT QUẢ KHI THỰC HIỆN SÁNG KIẾN
Từ những cố gắng thực hiện của bản thân, sự phối hợp nhịp nhàng với  đồng nghiệp,sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu, sự ủng hộ tích cực của các bậc cha mẹ đã giúp lớp học đạt được một số kết quả trong việc dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu đỏ- màu vàng.
Trẻ của lớp có kiến thức tốt hoạt động , luôn được Ban giám hiệu và các cô giáo trong trường khen ngợi.
Trẻ ngày càng thích đến lớp, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động do các cô tổ chức.
Hiệu quả giờ học nhận biết phân biệt được tăng lên rõ rệt. Trẻ hào hứng tham gia, lĩnh hội kiến thức, ghi nhớ chủ định. Qua việc áp dụng các biện pháp trên, tôi thấy trẻ hứng thú và hoạt động tích cực hơn, trẻ tham gia tvào hoạt động nhận biết phân biệt tốt hơn và  nhiệt tình. Cuối tháng 1/2021, tôi tiến hành khảo sát dạt kết quả cụ thể như sau
            BẢNG KHẢO SÁT THÁNG 1/2021
TT  NỘI DUNG GIÁO DỤC TỔNG SỐ  SỐ TRẺ  TỶ LỆ
1   Trẻ đã nhận biết phân biệt được  màu đỏ, màu vàng 31 23  74,19%
2   Trẻ chưa nhận biết phân biệt được  màu đỏ, màu vàng 31 8  25,81%

Qua khảo sát cuối tháng 1 năm 2021 tôi thấy trẻ tiến bộ rõ rệt. Đa phần trẻ có kiến thức và có kỹ năng nhận biết phân biệt màu và ứng dụng màu vào cuộc sống, với kết quả khảo sát trên cho thấy với những biện pháp trên thì tỷ lệ trẻ chưa nhận biết phân biệt được  màu đỏ ,màu vàng khi đến hết tháng 5 là không còn.
Giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc giúp trẻ nhận biết phân biệt  màu đỏ - màu vàng.
Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.
Có thêm kinh nghiệm làm đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên liệu, phế liệu dễ tìm.
Để đạt được mục tiêu đào tạo  con người Việt Nam có kiến thức, ngành học mầm non luôn coi trọng sự nghiệp chăm sóc - giáo dục trẻ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đặt nền tảng cho sự nghiệp giáo dục chung. Việc hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên về giáo dục nhận thức và phát triển toàn diện là nhiệm vụ hết sức khó khăn luôn được đặt hàng đầu. Vì thế chúng ta phải biết kết hợp tốt và chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để chăm sóc nuôi dạy các cháu theo kiến thức khoa học. Có thể nói rằng những điều mà trẻ bắt đầu được tiếp nhận ở độ tuổi này sẽ là nền tảng cho việc học tập của trẻ sau này.Việc cho trẻ nhận biết phân biệt là một hoạt động vô cùng quan trọng đối với trẻ, vì thế giáo viên cần phải xác định, khắc phục mọi khó khăn để tổ chức cho trẻ hoạt động giờ học dưới nhiều hình thức.
Qua việc thực hiện áp dụng những biện pháp trên tôi thấy trẻ hoạt động tích cực hơn, sáng tạo hơn, linh hoạt hơn, nhanh nhẹn và hứng thú hơn.Thay vào sự nhàm chán của trẻ ở những năm học trước bằng sự chú ý, tập trung, giúp trẻ thể hiện được sự khéo léo, trí tưởng tượng và sự thông minh nhanh trí.
Giữa gia đình và nhà trường cần có ý thức trau dồi những kiến thức cơ bản về môn nhận biết phân biệt ở mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoạt động hàng ngày của trẻ.
Mặc dù đã thu được những kết quả đáng kể nhưng bản thân tôi vẫn không ngừng bồi dưỡng chuyên môn cho mình và tiếp tục phát huy những gì đã đạt được, đã làm được, những gì còn tồn tại, cần khắc phục sớm để đưa chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng tốt hơn
C. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ
I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Qua quá trình thực hiện, tôi cũng đúc rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân. Tôi mạnh dạn chia sẻ với các bạn đồng nghiệp:
- Giáo viên cần nắm vững kiến thức chuyên môn.
- Có kế hoạch biện pháp cụ thể giúp trẻ nhận biết phân biệt màu đỏ- vàng cho trẻ qua các hoạt động.
- Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để có sự giúp đỡ theo yêu cầu của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện.
- Trước khi thực hiện một đề tài phải chuẩn bị chu đáo đồ dùng trực quan cũng như gợi mở kiến thức cho trẻ. Thông qua các hoạt động ở mọi lúc, mọi nơi nhằm giúp trẻ nhận biết phân biệt màu  đỏ- vàng cho trẻ qua các hoạt động.
- Giáo viên không ngừng học hỏi tham khảo tài liệu, tham quan học tập, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và lồng ghép thêm các kỹ năng sống cho trẻ.
- Cần phát huy tính tích cực, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho trẻ bằng các thủ thuật như trò chơi, đồ dùng bắt mắt, môi trường phù hợp.
II. KIẾN NGHỊ
* Đối với Phòng Giáo dục
Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho các giáo viên mầm non chuyên đề về nhận biết phân biệt cho trẻ 24- 36 tháng tuổi,  giúp giáo viên nắm bắt tiếp cận những vấn đề đổi mới.
Tổ chức các tiết dạy giỏi về hoạt động  nhận biết phân biệt cho trẻ 24- 36 tháng tuổi cho giáo viên được học hỏi
* Đối với nhà trường
Trang bị đầy đủ cơ sơ vật chất, đồ dùng dạy học cho cô và trẻ hơn nữa.
 Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học hỏi dự giờ những tiết dạy giỏi, dạy mẫu của trường, của huyện, tham gia dự thi các cấp.
Trên đây là  biện pháp của bản thân trong việc giúp trẻ nhận biết phân biệt màu  đỏ- màu vàng ở trường mầm non nơi tôi công tác.
 
hình 2

 
Bữa sáng:

- Sữa 
- Soup nui

Bữa trưa:

- Cơm
- Thịt xào bông cải
- Canh: Cá nấu ngót
- Nước tắc

Bữa xế:

- yaourt

Bữa chiều:

- Bánh mì sandwich,hột gà

Văn bản mới

CV số 229/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hướng dẫn nhiệm vụ TH

Ngày ban hành: 18/09/2023

KH số 46/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hội thi GVDG tiểu học

Ngày ban hành: 18/09/2023

CV số 237/PGDĐT

Ngày ban hành: 22/09/2023. Trích yếu: giáo dục chính trị

Ngày ban hành: 22/09/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

violimpic
Bộ giáo dục và đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây